Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
EF afstemningen og oliekrisen
Socialistisk Folkepartis valgplakater til afstemninger om EU.

EF afstemningen og oliekrisen

I 1972 blev der afholdt folkeafstemning om dansk medlemskab af EF. Resultatet blev 63,3% for og 36,7% imod. Holdningen til EF, senere EU, delte danskerne, og ved de fem folkeafstemninger om nye EU-traktater, som har været afholdt frem til 2000, har resultatet altid ligget meget tæt. To gange - ved afstemningerne om Maastricht-traktaten i 1992 og ØMU-aftalen i 2000 - stemte flertallet nej.
Velfærden og den økonomiske vækst krævede et stadigt stigende energiforbrug. I en periode var der store forhåbninger til kernekraft som et alternativ til kul og olie, og der blev lagt konkrete planer for opførelse af atomkraftværker i Danmark. I lyset af oliekrisen i 1973 blev debatten for og i mod atomkraftværker i Danmark intensiveret. Fra begyndelsen af 1970’erne voksede protesterne mod atomkraften, især fra OOA - Organisationen til Oplysning om Atomkraft. Organisationen spillede fra 1974 en betydelig rolle i modstanden mod etablering af atomkraftværker i Danmark og mod Barsebäckværket i Sverige. Protesterne medvirkede til, at planerne om atomkraftværker i Danmark blev skrinlagt af Folketinget i 1985. I stedet blev energibesparelse og udnyttelse af alternativ energi opprioriteret.