Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Magiske mønstre?

Indridsede ornamenter ses på ravsmykker og personlige genstande som knive af ben og hjortetaksøkser. Nogle mønstre er dybt indridset og må have vakt almindelig beundring. Andre fremtræder så svagt, at det kun var genstandens ejer, som kendte til dem. Måske fungerede mønstrene som en magisk beskyttelse af genstanden – og af dens ejer.

Magiske mønstre
Ornamenterede økser af hjortetak er formentlig en form for stridsøkser, der kan have haft en magisk eller rituel funktion. Dekorationerne blev ikke lavet på en gang, ofte blev der tilføjet flere motiver hen ad vejen. Lige som nogle motiver blev slidt af og senere erstattet af nye.
Magiske mønstre
Du kan se den ornamenterede ravbjørn fra Resen Mose i udstillingen om Danmarks Oldtid.