Historisk viden

Hesten i bronzealderen

Hestens tæmning og udbredelse er et særdeles omdiskuteret emne. Der er dog ikke entydigt bevis for, at tamhesten kom til Europa før andet årtusinde f.Kr.

I de sydøstlige dele af kontinentet er hesten formentligt kommet til i forbindelse med brugen af stridsvogne. Solvognen er et af Sydskandinaviens tidligste eksempler på, at hesten anvendes som trækdyr. Vi ved ikke, om hesten blev anvendt som ridedyr og trækdyr samtidig – i princippet kunne det godt være sådan, men der er endnu ikke fundet sikre spor på, at hesten blev brugt som ridedyr i bronzealderen.

Del denne side