Historisk viden

Lurerne og deres musik

En lur er støbt af bronze. I den ene ende er der et mundstykke og i den anden en prydplade.
Prydpladen er ofte udsmykket med seks til ti runde fordybninger – otte er det mest normale.
Nogle lurer har små rasleblik ved mundstykket eller prydpladen, og nogle har en bærekæde.
Støbeteknisk er lurerne mesterværker. Musikmæssigt er de mere enkle. Endnu i dag kan man spille på mindst 12 af de danske lurer. Deres lyd er velklingende og klangfuld. Når nutidige musikanter har blæst på lurerne, har de kunne frembringe mellem otte og 12 naturtoner. Hvordan lurerne har lydt, når de blev brugt ved religiøse ceremonier, ved vi ikke. Måske blev de brugt til at sætte tilhørerne i en trancelignende tilstand? Lurerne har sandsynligvis været akkompagneret af andre instrumenter – både panfløjter og rytmiske instrumenter kendes fra områderne syd for Østersøen. De små rasleblik, der sidder på nogle af lurerne, har også kunne give lyd fra sig. Bronzealderens religiøse musik kan have været meget alsidig.

Del denne side