Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Lok af Bertel Thorvaldsens hår i æske. Hårlokken har tilhørt kammerassessor C.F. Wilckens. Senere kom den i forfatteren Johannes V. Jensens eje.
Lok af Bertel Thorvaldsens hår i æske. Hårlokken har tilhørt kammerassessor C.F. Wilckens. Senere kom den i forfatteren Johannes V. Jensens eje.

Guldalder

Den dansk-norske handelsflåde havde haft stor fordel af at tilhøre et neutralt land under stormagtskrigene i sidste halvdel af 1700-tallet. Mod slutningen af århundredet tilspidsedes situationen som følge af Napoleonskrigene. Det var slut med den blomstrende handelsperiode. Samtidig blev landet ramt af inflation på grund af krigene, hvad der i 1813 resulterede i statsbankerot. Den økonomiske situation og de ødelæggende krigsår betød, at mange store handelshuse gik konkurs.

Trods krig og krise blomstrede kulturlivet. Den nye filosofiske strømning romantikken, som havde sin oprindelse i Tyskland, nåede hurtigt Danmark. Digteren Adam Oehlenschläger var en af de første, der blev grebet af romantikken. Hans mest kendte digt er ”Guldhornene” fra 1802, men han skrev også et begejstret digt efter Slaget på Reden, hvor de nationale følelser kom til udfoldelse. Fysikeren H.C. Ørsted, opdageren af elektromagnetismen, var stærkt optaget af romantikkens filosofiske helhedssyn, der kom til at præge hans forskning og hans virke ved Polyteknisk Læreanstalt, som blev grundlagt på hans initiativ i 1829.

Mange kunstnere rejste ud for at opleve det nye i tidens kulturelle centre. Rom var rejsemålet for mange billedkunstnere, de tyske universiteter tiltrak digterne, mens musikkens og teaterets kunstnere rejste til Wien og Paris. Nogle blev i udlandet i kortere tid, andre i længere. Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen opholdt sig i Rom i 41 år, hvor han høstede stor berømmelse og anerkendelse som en af Europas ledende kunstnere.

I Augustenborg på Als holdt hertug Frederik Christian kunstnerhof for ligesindede, mens rige mæcener af borger- og adelstand holdt salon i deres hjem i København. Bakkehuset på Frederiksberg, ejet af Kamma og Knud Lyhne Rahbek, var også samlingssted for en gruppe af tidens kunstnere. I Københavns gader kunne man møde filosoffen Søren Kierkegaard, forfatteren H.C. Andersen, digteren Johan Ludvig Heiberg med sin hustru, skuespillerinden Johanne Louise Heiberg, eller billedkunstnere som C.W. Eckersberg, Christen Købke og J.Th. Lundbye. De blev alle kendte ud over deres egen tid, enkelte blev verdensberømte.