Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Pietisme i Danmark

Pietisme
Det Kongelige Vajsenhus i København. Huset blev oprettet i 1720 på baggrund af pietistiske ideer om opdragelse og fattigforsørgelse. Udsnit af maleri af J. Rach og H.H. Eegberg, 1750.

Pietismen er en kristen retning, der opstod i Tyskland i 1600- og 1700-tallet. Pietisterne mente, at hvert enkelt menneskes liv skulle være gennemtrængt af fromhed, og at fromheden skulle vise sig som barmhjertighed og næstekærlighed. Pietismen kom til Danmark i begyndelsen af 1700-tallet og særligt kongen Christian 6. var overbevist pietist og levede efter et stille, indadvendt liv efter de pietistiske idealer.

I slutningen af 1600-tallet var fattigdom og tiggeri blevet et stort problem. Derfor indførte man en ny fattiglov i 1708. Loven fastslog, at hvert sogn havde pligt til at forsørge sine fattige, og at alle befolkningsgrupper havde pligt til at give noget til fattigkassen. Det var sognepræsten, der stod for at fordele almisserne. De indsamlede penge blev brugt til tøj og sko, men også til sygdom og begravelser.