Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Kakkelovnsbuste af Napoleon, 1904.
Kakkelovnsbuste af Napoleon, 1904. Trods de krige og ødelæggelser, som Napoleon havde været skyld i, holdt Napoleonsdyrkelsen sig længe efter hans død.

Napoleonskrigene

Den dansk-norske handelsflåde havde haft stor fordel af at tilhøre et neutralt land under stormagtskrigene i sidste halvdel af 1700-tallet. Mod slutningen af århundredet tilspidsedes situationen som følge af Napoleonskrigene. Engelske krigsskibe forlangte nu at visitere de neutrale landes skibe, hvilket fik Danmark-Norge til at tilslutte sig det væbnede neutralitetsforbund med Rusland, Sverige og Preussen. England sendte omgående sin flåde mod Danmark med admiralerne Parker og Nelson, der angreb den danske flåde i Slaget på Reden 2. april 1801. England sejrede ganske vist, men modstanden fra de danske opankrede blokskibe var hård, hvilket medførte en sand rus af nationalfølelse.

I de følgende år forblev Danmark-Norge neutralt, indtil Napoleon i 1806 proklamerede fastlandsspærringen, der skulle isolere England fra resten af Europa. Kronprins Frederik (6.) blev efter freden i Tilsit 1807, hvor Rusland gik i forbund med Frankrig, tvunget til at tiltræde fastlandsspærringen. England krævede nu den danske flåde udleveret af frygt for, at den skulle indgå på fransk side. Da det blev nægtet, bombarderede engelske styrker København i dagene 2.-5. september 1807. Store dele af byen blev ødelagt ved bombardementet, og hele flåden måtte udleveres til englænderne.

I årene efter byggedes en række mindre fartøjer og kanonbåde, der tog kampen op, når engelske krigsskibe patruljerede i farvandene. Kapringer af skibe blev tilladt, og mangen en lille skipper tjente store penge i denne periode. Det gjorde handelsflåden ikke, da den konstant blev generet af engelske skibe, ligesom mange af skibene blev opbragt i fremmede havne. Det var slut med den blomstrende handelsperiode. Samtidig blev landet ramt af inflation på grund af krigene, hvad der i 1813 resulterede i statsbankerot. Den økonomiske situation og de ødelæggende krigsår betød, at mange store handelshuse gik konkurs.

Norge var også ilde stedt, idet den engelske flåde på enhver måde søgte at hindre samkvemmet mellem Danmark og Norge. Tilførslen af korn fra Danmark gik i stå, og da Norge ikke kunne brødføde sig selv, resulterede det i hungersnød og en voksende utilfredshed med Danmark. For at dæmpe uroen sendte Frederik 6. sin fætter prins Christian (8.) Frederik til Norge som statholder. Ved fredsslutningen i Kiel i 1814 med England og Sverige fik Sverige overladt Norge som kompensation for tabet af Finland til Rusland. 434 års union mellem Danmark og Norge var slut.