Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Hvad er styrkelister?

Den 9. maj 1945 skrev Generalkommandoen til Jyllandsledelsen, Fynsledelsen, Sjællandsledelsen og Københavnsledelsen (men ikke til Bornholmsledelsen) og pålagde disse at indsende specificerede styrkelister senest den 14. maj. Listerne skulle affattes sådan, at modstandshærens geografiske inddeling i regioner, amter, byer eller afsnit fremgik, og for hvert enkelt medlem skulle oplyses:

      Fulde navn

      Adresse

      Fødselsdag og -år

      Stilling

      Om vedkommende havde en stilling at vende tilbage til ved hjemsendelsen fra  modstandsbevægelsen

      Om vedkommende havde været arbejdsløs den 5. maj 1945

      Tjenstested i modstandsbevægelsen (kompagni eller lign.)

Den 11. maj udgik en lignende befaling til de københavnske O-grupper (officersgrupper), ligeledes med den 14. maj som indsendelsesfrist.

De overskuelige og geografisk samlede O-grupper var i stand til at indsende deres styrkelister til tiden. De opbevares i dag i Forsvarets Arkiver i Rigsarkivet (RA 1010, pk. 39A).

Derimod var tidsfristen fuldstændig urealistisk for de større modstandsregioners vedkommende. Fynsledelsen indsendte sine lister med kun godt en uges forsinkelse den 22. maj (RA 1010, pk. 39), hvorimod listerne for de tre jyske regioner først blev indsendt i begyndelsen af juni (RA 1010, pk. 35-35A (Region I), pk. 37 (Region II) og pk. 38 (Region III)).

Også Region V (Sjælland) udarbejdede en samlet styrkeliste, men den synes aldrig at være blevet indsendt til Generalkommandoen. Den befinder sig i dag i arkivet for Hjemmeværnsregion V (RA 1035-061, pk. V5-V6).

Derimod er der ikke fundet spor af, at der er blevet udarbejdet en samlet styrkelister for Region VI (København). Generalkommandoen har øjensynlig hverken rykket for listerne eller fastsat en ny tidsfrist for indsendelsen. Efterhånden som modstandsstyrkerne blev udtyndet ved hjemsendelser hen over sommeren, har det måske forekommet formålsløst at opstille navnelister over folk, som alligevel ikke længere var i tjeneste.

På Bornholm udsendte regionsledelsen allerede den 6. maj befaling om, at de enkelte kompagnier samme dag skulle indsende navnelister med angivelse af adresse og fødselsdag. Dette materiale opbevares i dag i Bornholms Lokalhistoriske Arkiv på Hovedbiblioteket i Rønne (ark.nr. 1976-40).