Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Vagn Hansens rygtesamling

Det hjalp ikke meget, at Justitsministeriet udsendte en plakat, der opfordrede danskerne til ikke at fortælle rygter og sladder.

I linje 6 skrev sporvognskonduktør Vagn Hansen skrev mange rygter ned i de år besættelsen varede. I den første tid handlede mange historier om, at det var synd for den menige tyske soldat, og at mange af dem egentlig var imod krigen. Men efterhånden som besættelsen varede ved, lød der flere beretninger om tyske overgreb og danskere, der går til modstand.

De ynkelige tyskere

13.4.40
Mange tyskere, der skal ind i Maskinerne og befordres til Norge nægter at tage af sted. De bliver skudt omgående, lægges i salt og lægges i jord. De kommer dog ikke i tysk jord, da de ikke er værdige dertil.

27.4.40
Naar de tyske maskiner flyver hen over Norge, springer det tyske Mandskab ud af maskinerne og begaar paa denne maade selvmord.

23.5.40
I Norge bliver Tyskerne dræbt paa Gaden under Mørklægningen. De norske Piger inviterer Tyske Soldater med Hjem og dræber dem.

25.4.40
De tyske Soldater der falder i Krigen bliver der lavet Fedt og Glycerin af. Glycerinen bruges til at fremstille Krudt af.

27.5.40
De tyske Soldater, der skal transporteres til Norge faar nu Haandjern paa, naar de skal ind i maskine

De brutale tyskere

15.9.40 Natten til i Dag har der været stor Batalje i Store Kongensgade i København. Da Tyskerne raabte Heil Hitler klappede en dansk Marinesoldat sig på Bagdelen med det Resultat at tyskerne rev hans Mave op med en Bajonet.

24/9.40 En tysker skubber paa Østbanegaarden I København til en Mand, som er ledsaget af en Kvinde. Det kommer til Skændsmaal, hvorefter Tyskeren trækker sin Bajonet og saarer Manden alvorligt.

24.8.

Modstand - hjælpen er nær!

27.9.40 Der har været store Uroligheder paa Strøget d. 26/9. Folk drog gennem Byen i store Skare og sang danske Færdelandssange. Da der kom en tysk Patrulje pr. Motorcykel sang folk, Der er lang vej til Tipperary. Tyskerne blev revet ned af Maskinen, hvorefter de gik i Stilling med deres Skydevaaben.

2.11.40
En ældre Dame ringede paa hos en Familie i Lindevangen i København, og bad om at faa Lov til at laane W.Cet. Et Kvarter efter kom hun ud. Sagde Tak for laan og gik. Et Øjeblik blev hele Ejendommen omringet af Tyske Soldater, som ringede paa alle Steder, og spurgte om de havde haft Besøg af en Dame. Det Sted hvor Damen havde været inde, blev WC et undersøgt, og det viste sig, at der paa Vandrøret var skrabet Maling af. Damen var en engelsk Spion, der sendte pr. Kortbølge til England.

4.7.44
Englænderne har været over København og nedkastet Løbesedler, hvorpaa der staar: Hold ud vi er på Vej.

(Citaterne er gengivet med oprindelig stavemåde m.m.)