Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Etnografisk Samlings bibliotek og arkiver

Retningslinjer for brug af bibliotek og arkiver

De besøgende indskrives i besøgsprotokol med navn, adresse og telefonnummer.
Den besøgende oplyser på forhånd om formålet med besøget og den ansvarlige inspektør fremfinder det relevante materiale. Inspektøren tilser, at materialet behandles med omhu.
Besøgende har ikke adgang til selve arkiverne.
Nøgler må ikke udlånes eller benyttes af andre end de ansvarlige inspektører, bibliotekaren og den ansvarlige for fotosalg.
Fotografier må kun beses under opsyn på bibliotekets læsesal.
Der skal benyttes handsker.
Gennemsyn af materiale i beretningsarkivet skal ligeledes ske under opsyn.
Der må ikke fjernes materiale fra bibliotekets læsesal og arkiver af andre end inspektører, bibliotekaren og den ansvarlige for fotosalg.
Ved internt brug i enheden informeres den ansvarshavende eller ansvarlige inspektør.
Der må ikke permanent fralægges fotografier på borde eller arkivskabe. Alle udtagne fotografier skal tilbagelægges på udtagelsesstedet og låneseddel skal fjernes.
I tilfælde af udtagning af fotografier ud over arbejdstids ophør udfyldes låneseddel, original lægges i udlånsmappen og kopi nedsættes synligt på det udtagne fotografis plads.
Låneseddel indsættes, hvor foto er udtaget, dog gælder dette ikke diapositiver af museets genstande.
I tilfælde af udlån internt på Nationalmuseet noteres låneren og den ansvarlige for udlånet.
Materiale må ikke forlade Nationalmuseets område medmindre det drejer sig om ekstern reproduktion, salg af nyoptagelser eller udstillinger. Dette må kun finde sted med den ansvarshavende bibliotekars tilladelse.
Originalfotografier må ikke fotokopieres. Andet materiale kan efter aftale fotokopieres mod betaling.