Udfører en søgningSøg

Relikviekors afslørede selv sin hemmelighed

24. januar 2013

Billede af relikviekorset, som var tomt.
Der var ikke noget relikvie bevaret inde i relikviekorset fra Østermarie. Foto: Nationalmuseet.

Det store relikviekors fundet ved Østermarie viste sig at være tomt.

Det var ikke hensigten at åbne det store relikviekors af sølv, som amatørarkæolog Kim Lund-Hansen sidste år fandt med sin metaldetektor ved Østermarie på Bornholm.

Relikviekorset kunne teoretisk set stadig rumme sit relikvie, men Nationalmuseet ønskede at bevare korset så intakt som muligt og respektere den ubrudte helhed, korset repræsenterede. 
Men korset eller Vor Herre ville det anderledes.

Under afrensning af korset på 
Nationalmuseets Bevaringsafdeling viste det sig, at splitten, som holdt korset lukket, sad så løst, at Nationalmuseets konservatorer uden videre kunne tage den ud.

Konservatorerne valgte herefter at åbne korset for at undersøge bevaringstilstanden indvendigt. 
Korset indeholdt hverken en splint af Jesu Kors eller noget andet relikvie. Det var tomt.

Bortset fra noget smulder, som kan være jord eller helt opløst organisk materiale, indeholdt det ikke noget, der kan identificeres som et eventuelt relikvie. 

Konservatorerne skal nu rense korset indvendigt, inden det lukkes igen og konserveres færdig.

Efter konservering skal korset danefævurderes, og til sommer indgår det i Nationalmuseets store 
særudstilling VIKING, som åbner den 22. juni 2013.

For yderligere information kontakt:
Henrik Schilling, presseansvarlig Nationalmuseet. Tlf.: 41 20 60 16