Udfører en søgningSøg

Nationalmuseet afslører 800 år gamle værksteder i Trans Kirke

29. juli 2013

Nyt hefte i serien Danmarks Kirker afslører 800 år gamle værksteder og nyt om en sjælden alterbaldakin i Trans Kirke samt historien bag fornemt alterinventar fra Ramme Kirke.
Alterbaldakin, også kaldet en alterhimmel, har dannet et halvtag over alteret. Tegning Knud J. Krogh.
Nyt hefte i serien Danmarks Kirker afslører 800 år gamle værksteder og nyt om en sjælden alterbaldakin i Trans Kirke samt historien bag fornemt alterinventar fra Ramme Kirke.
Billedfriser fra det ene ciborium viser fra venstre: 1 Engle, 2 Sankt Stefan, 3 Jomfru Maria, 4 Sankt Peter, 5 Sankt Barbara, 6 en ikke identificeret bispehelgen. Foto Nationalmuseet.

Nyt hefte i serien Danmarks Kirker afslører 800 år gamle værksteder og nyt om en sjælden alterbaldakin i Trans Kirke samt historien bag fornemt alterinventar fra Ramme Kirke.

Det er ikke et ukendt fænomen, at middelalderens bygningshåndværkere indrettede deres arbejdspladser inde i selve kirkerummet. Sådan gjorde de også i Trans Kirke i Vestjylland. Det afslører Nationalmuseet i et nyt hefte i serien Danmarks Kirker, som fremlægger resultaterne af en stor arkæologisk udgravning foretaget i 1960’erne.

Udgravningerne viser, at den oprindelige bygning var en trækirke, som omkring år 1200 blev erstattet af den nu stående kvaderstenskirke. Arkæologiske udgravninger under stenkirkens gulv afslører flere vigtige detaljer om datidens byggeplads.

- Under gulvet i skibet fandt arkæologerne rester af blysmeltegruber, hvor håndværkerne smeltede det bly, som de skulle bruge til blytaget. Under kirkens kor fandt arkæologerne rester af nogle ambolte, hvor stenhuggerne hvæssede deres redskaber og smedede nye, fortæller redaktør ved Danmarks Kirker, Hugo Johannsen, der sammen med Birgitte Bøggild Johannsen har forfattet heftet.

Trans Kirke har rummet andre spændende detaljer. Det drejer sig om resterne af en såkaldt alterbaldakin fra 1200-tallet, som er ret enestående. Nationalmuseet er i besiddelse af to stolper og to planker fra en baldakin, som i middelalderen skærmede alteret.

Hugo Johannsen har i samarbejde med lederen af 1960-ernes udgravninger, Knud J. Krogh, nyfortolket konstruktionen.

- Tidligere har man ment, at stolperne dannede et lille firkantet hus uden sidevægge og med et saddeltag, men nye undersøgelser af træstykkerne viser, at konstruktionen har været et udhæng ligesom en baldakin, siger Hugo Johannsen og tilføjer, at der kun kendes lignende tømrede alterbaldakiner fra tre andre danske landsbykirker, som alle ligger i Vestjylland og på Mors.

At alterbaldakinens træstolper stadig er bevaret skyldes et lille mirakel. Stolperne var blevet genanvendt som træstativ til kirkens alter, som brændte i 1912, men kort forinden var træstolperne sendt til Nationalmuseet, og det reddede dem fra branden.

Foruden Trans Kirke omhandler det nye hefte også kirkerne i Ramme og Fjaltring. Heftet beskriver kirkernes arkitektur, kalkmalerier og inventar.Noget af inventaret viser sig at være ret så usædvanligt.

Ramme Kirke har været i besiddelse af to meget sjældne såkaldte ciborier fra 1300- og 1400-tallet. Det er kunstfærdige beholdere i forgyldt kobber, som har rummet indviet nadverbrød. Det eneciborium stammer fra Sakshaug Kirke i Norge, og antagelig kommer det andet også fra en norsk kirke.

- Ciboriet fra Sakshaug blev i 1670’erne købt af en dansk embedsmand, som var på tjenesterejse i Norge, og dermed reddede han det fra at blive smeltet om og brugt til en klokke, fortæller Hugo Johannsen.

Embedsmanden overdrog ciboriet til den daværende vicestatholder i Norge, Ove Juul, som forærede det til sin søn, der var ejer af Ramme Kirke. Nationalmuseet købte dem i 1879, og det ene er i dag udstillet på museet. Begge ciborier beskrives indgående heftet, som lige er udkommet.

Danmarks Kirker kan købes eller bestilles i boghandlerne. Værket støttes af Kulturministeriet, Ministeriet for ligestilling og kirke, Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet.

For yderligere information kontakt:
Hugo Johannsen, redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet. Tlf.:  41 20 61 31
Birgitte Bøggild Johannsen, redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet. Tlf.: 41 20 61 33
Henrik Schilling, presseansvarlig Nationalmuseet. Tlf.: 41 20 60 16