Udfører en søgningSøg

Hvornår flytter Musikmuseet?

4. juni 2013

Hvornår flytter Musikmuseet?
Musikmuseet opbygges

Ombygningen af Musikmuseets to etager i det gamle Radiohus på Rosenørns allé er nu inde i den fase, hvor lokalerne begynder at tage form – dvs. at de todimensionale tegninger af hhv. udstillingsetagen og administrationsetagen, som vi hidtil har skullet forholde os til, nu er ved at materialisere sig i en tredimensional virkelighed. Gulvene er blevet forstærkede, de tærede vandrør og radiatorer er udskiftet, skillerum til kontorer er sat op – og selv om der stadig mangler lofter, gulve, en del installationer etc., er vi nu mentalt ved at forberede os på at skulle forlade den gamle præstegård i gaden Åbenrå, hvor Musikmuseet har haft til huse siden 1966.

Den 1. juni lukkede biblioteket – foreløbig for juni måned – for at nedpakke det store antal arkiver, museet har samlet siden grundlæggelsen i 1898. Arkiverne bliver den første del af museet, som indtager de nye omgivelser, da de allerede nu kan opstilles på rette sted i museets nyindkøbte kompaktreoler i kælderen i Rosenørns allé – og i løbet af efteråret 2013 følger resten af biblioteket samt inspektører, administration og forvalter efter arkiverne til de nye omgivelser på Frederiksberg.

Her vil vi – sammen med Nationalmuseets udstillingsarkitekter, bevaringsafdeling, klimafolk, lyd- og lyseksperter, grafiker og mange andre – på nærmeste hold kunne deltage i opbygningen af Musikmuseets nye udstilling samt indretningen af projektet Det Klingende Museum. Siden projektets start har vi nydt godt af – og nyder fortsat godt af – den store ekspertise inden for alle områder, som vi som en del af Nationalmuseet har kunnet trække på – en ekspertise, som er af helt uvurderlig betydning, når et så omfattende projekt som total ombygning af to etager i en fredet ejendom samt opbygning og indretning af udstilling, under visningsrum, bibliotek og administration skal fungere optimalt. Vi glæder os allerede nu meget til at kunne åbne dørene til et nyt, spændende museum indrettet efter de mest moderne principper i midten af maj 2014.