Udfører en søgningSøg

Frihedsmuseets sikkerhedsniveau var uforandret

30. april 2013

Update fredag 3. maj kl. 10.15
Nationalmuseet har bedt TV-programmet ”Kulturen på News” om at dementere faktuelle fejl i et telegram, der behandler overvågningen på Frihedsmuseet før branden den 28. april. Overvågning og sikkerhed på Frihedsmuseet – faktafejl i nyhedstelegram

Da Nationalmuseet i 2011 reducerede i vagtmandskabet som følge af besparelser, betød det ingen forandringer i Frihedsmuseets sikkerhedsniveau. Sikkerheden på Frihedsmuseet var da branden opstod natten til søndag den samme som før besparelserne på vagtmandskabet indtrådte.

Frihedsmuseet har et automatisk brandalarmeringsanlæg et såkaldt ABA-anlæg, som er underkastet et årligt serviceeftersyn samt en årlig anlægsinspektion af en akkrediteret inspektionsvirksomhed.
Anlægget opfylder alle gældende regler og er direkte tilsluttet Københavns Brandvæsens alarmcentral. Det var det automatiske alarmeringsanlæg, der natten til søndag alarmerede brandvæsnet.

Ifølge politiet et branden er opstået i et mobilt toilet uden for Frihedsmuseets bygning, og intet tyder på, at branden er påsat. Nationalmuseet afventer den endelige bekræftelse af brandårsagen fra politiet.

Kulturministeriet har bedt Nationalmuseet udarbejde en redegørelse for  til brug for Kulturministeriets Sikringsudvalg. Redegørelsen forventes klar inden for nær fremtid.

For yderligere oplysninger kontakt:
Henrik Schilling, presseansvarlig Nationalmuseet. Tlf.: 41 20 60 16