Udfører en søgningSøg

Absalons gravplade deponeres på Nationalmuseet

23. maj 2013

Billede af Absalons gravplade.
Absalons gravplade: ”Her ligger Absalon Ærkebisp, Assers Søn, en god og from mand, som grundlagde dette kloster og berigede det med (meget) gods, han indehavde (Bispestolen) i Roskilde i … år, Ærkebispestolen (i Lund) i … år, han (døde) Sct. (Benedi)kts dag i det Herrens år 120(1).” Foto taget ved vurdering i 2012. Tegning fra Danmarks Kirker, 1936.

Undersøgelser sidste år viste, at blypladen fra Absalons grav var ved at korrodere. Derfor er pladen nu deponeret på Nationalmuseet.

Københavns grundlægger har hvilet i Sorø Klosterkirke siden middelalderen. I 1827 blev hans murede grav i højkoret åbnet, og en række genstande taget ud; Absalons guldring, sølvkalk med fragmenteret disk af tin, gravplade med indskrift, bispestav, tekstiler, hårrester og sandaler. Genstandene har gennem mange år været udstillet i kirken, i en montre af glas og aluminium.

Ved en nylig gennemgang af genstandenes bevaringsmæssige tilstand, blev der sat særligt fokus på indskriftpladen af bly, hvis fremskridende korrosion. F.eks. kan man ved en enkelt sammenligning med en aftegning af pladen, der blev udgivet i Danmarks Kirker, Sorø amt fra 1936, se, at der siden da er forsvundet dele af teksten.

Selvom montren i 1969-1973 blev til i samarbejde med inspektører og konservatorer fra Nationalmuseet og sidenhen i flere omgange har været vurderet og forbedret, er det desværre aldrig lykkedes helt at eliminere de skadelige påvirkninger af pladen. Konklusionen blev derfor at indskriftpladen forbliver Stiftelsens ejendom, men forlader kirken, idet den uddeponeres til Nationalmuseet, hvor den fremover vil indgå i samlingerne fra Danmarks Middelalder & Renæssance.

Pladen opbevares nu på Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede, hvor den skal konserveres og fotograferes. På den tomme plads i Sorø skal der i nemlig fremtiden ligge et fotografi af den rensede plade, så man stadig i sin helhed kan fornemme, hvad man dengang valgte at give Absalon med i hans sidste hvilested.