Udfører en søgningSøg

Ny direktør for Nationalmuseet

Rane Willerslev bliver ny direktør for Nationalmuseet

Kulturminister Mette Bock har ansat professor Rane Willerslev som ny direktør for Nationalmuseet.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg er meget glad for, at Nationalmuseet får en stor og anerkendt kapacitet som ny direktør. Rane Willerslev vil med sin store energi og idérigdom være i stand til at føre museet ind i en ny, nødvendig udvikling, hvor hans solide faglighed og analytiske sans på relevant vis kan tilføre museets forskning, bevaring og formidling et samtidigt og moderne tilsnit. Willerslev vil desuden som et kendt og anerkendt ansigt have gode forudsætninger for at kunne tiltrække fondsmidler og dermed ny forskning til museet.

Jeg ser meget frem til at se resultaterne af de mange visioner, som Rane Willerslev har for Nationalmuseet. Og jeg vil samtidig gerne takke afgående direktør for Nationalmuseet Per Kristian Madsen for hans store indsats for museet i de forgangne 9 år.”

Ny direktør for Nationalmuseet
Rane Willerslev / Foto: Orla Sæther

Rane Willerslev, kommende direktør for Nationalmuseet, siger:

"Nationalmuseet er hele Danmarks førende kulturhistoriske museum. Det skal det blive ved med at være. Mit mål er at udbygge museets faglige tyngde og frigive dets kreative energi, så det bliver et udfordrende, vildt og engagerende sted for de besøgende. Ved at sprænge faglige rammer indenfor forskning, bevaring og formidling skal museet afdække nye historiske mysterier, udforske menneskets kulturelle mangfoldighed og udfordre etablerede sandheder. Museets muligheder for udvikling og fremgang er store, og jeg ser frem til at realisere dem i et åbent og tillidsfuldt samarbejde med de mange dygtige medarbejdere."

Rane Willerslev er 45 år og pt. professor i social antropologi ved Århus Universitet. 

Han fik i 2003 en ph.d. fra University of Cambridge og i 1996 en mastergrad i visual antropologi fra University of Manchester. Rane Willerslev har fra 2011-2013 været direktør for Kulturhistorisk Museum på Universitetet i Oslo og fra 2008-2011 chef for de Etnografiske Samlinger på Moesgaard Museum. Fra 2013 frem til i dag har han ledet det arktiske forskningsfokus på Aarhus Universitet. 

Rane Willeslev er desuden forfatter og medforfatter til en lang række artikler, bøger og akademiske monografier, og sideløbende har han redigeret flere antologier og særnumre af tidsskrifter. Han er en aktiv debattør og formidler af sin forskning.

Rane Willerslev tiltræder stillingen som direktør for Nationalmuset den 1. juli 2017.

Pressefotos

Rane Willerslev 1 / Foto: Rune Clausen, Nationalmuseet 

Rane Willerslev 2 / Foto: Rune Clausen, Nationalmuseet

Yderligere oplysninger