Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Etnografisk Samling

Mellem silke og skind - klædedragt, kreolisering og kulturmøder i Grønland 1700-1930

Skindbukser fra Agto med europæisk klaplukning og knapper.
Skindbukser fra Agto med europæisk klaplukning og knapper.

 

Da de første hvalfangere og danske kolonister kom til Grønland i 1700-tallet medbragte de en lang række varer bl.a. europæisk tøj, glasperler, knapper og tekstiler. Europæiske dragtelementer fandt hurtigt deres vej til inuits klædedragt og europæerne lærte hurtigt at sætte pris på det varme og vandtætte skindtøj.

Projektet er en undersøgelse af, hvordan "fremmede" dragt- og smykkeelementer blev brugt og opfattet af inuit og europæere både funktionelt og som markør for social identitet; herunder individets position og gruppetilhørsforhold. I projektet sammenlignes dragtens sociale rolle i fire grønlandske og to canadiske regioner, hvor kulturmødernes længde og karakter er meget forskellige.

Europæiske sweatre var en yndet sommerbeklædning blandt inuit.
Europæiske sweatre var en yndet sommerbeklædning blandt inuit.

Projektets hypotese

Projektets hypotese er, at nye og fremmede dragtelementer blev brugt til at signalere individuel eller gruppemæssig identitet i Grønland. Men måden det blev gjort på afhang af det kulturmødets lokale karakter og individets position i kolonitidens komplekse sociale netværk.

Desuden afhang dragtens udvikling også af faktorer udenfor de lokale samfund som f.eks. handelskompagniernes vareudbud og europæiske modestrømninger.

Åndemaneren Maratti iført europæisk sweater og en lokal efterligning af en europæisk kasket.
Åndemaneren Maratti iført europæisk sweater og en lokal efterligning af en europæisk kasket.

Hvad undersøges?

Projektets udgangspunkt er dragter, genstande, fotografier og skriftlige kilder fra museer i Danmark, Grønland, Canada, Norge og Holland.

Projektet består af 4 delprojekter:

  1. En analyse af hvordan europæiske dragtelementer blev inkorporeret i Inuits skinddragt og hvilke traditionelle elementer de erstattede med basis i historiske genstande og dragter.
  2. En undersøgelse af sammenhængen mellem forbrugsmønstre og social identitet hos nordgrønlandske inuit i 1800-tallets begyndelse ved hjælp af handelsregnskaber, gagebøger og dåbsprotokoller.
  3. En kortlægning af kolonisternes brug af skindtøj med udgangspunkt i boopgørelser og historiske fotografier.
  4. En gennemgang af historiske fotografier skal belyse, hvilke fremmede dragtelementer inuit og kolonister bar i forskellige offentlige rum som f.eks. arbejde, fest og begravelse. Et studie af potrætfoto og visitkort skal desuden vise hvilke individer eller befolkningsgrupper, der brugte fremmede dragtelementer til selvrepræsentation.


Projektet indgår i Center for Tekstilforsknings forskningsprogram Costumes, Clothing, Consumption and Culture.

Logo for det Frie Forskningsråds program Sapere Aude.

Post.doc projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation med et DFF Forskertalent-stipendium under programmet Sapere Aude.

For yderligere information om projektet kontakt:

Peter Andreas Toft
Etnografisk Samling
Frederiksholms Kanal 12
DK- 1220 København K
Tlf. 41 20 62 25
Email