Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Etnografisk Samling

Kolonitilknytning som social identitet

Selviscenesættelse blandt rejsende og hjemmeblivende med tilknytning til de dansk-norske kolonier 1680-1930
I 1600- og 1700-tallet var det på mode at have sin egen ’mohrian’ en slave (bemærk halsringen), som fungerede som personlig hengiven page og tjener. Dorothea Krag, gift med admiral Jens Juel, og senere med Christian Gyldenløve lod sig forevige med sin hengivne slave. Hun havde mange aktier i vestindisk-guineisk kompagni, som stod for slave- og sukkerhandelen. Er der en sammenhæng, eller er det blot et tilfældigt sammenfald?

Selviscenesættelse blandt rejsende og hjemmeblivende med tilknytning til de dansk-norske kolonier 1680-1930

I den periode, hvor Danmark havde kolonier, blev embedsmænd og soldater af den danske stat sendt til kolonierne, mens sømænd, handlende, plantageejere og -arbejdere i stort tal tog af sted for egen vindings skyld, af nød eller af eventyrlyst. Nogle af de rejsende blev i kolonierne i flere generationer, andre var kun på kort visit. Men alle bragte de noget med sig hjem: genstande, viden om verden og om andre kulturer og nye måder at gøre tingene på. Dertil havde de ofte nye venner og ny familie med sig hjem. Andre mennesker blev hjemme, men investerede i kolonierne, og fik på den måde en tilknytning, uden dog på samme måde at være påvirket af fremmede kulturer.  

Forskningsprojektet er en undersøgelse af, hvordan personer i den dansk-norske helstat, inklusive Hertugdømmerne, med tilknytning til kolonierne i Caribien, Afrika og Indien brugte den viden og de ting, de tog med hjem eller skaffede i kraft af deres investeringer, til at iscenesætte sig selv og deres tilknytning til kolonierne, og af hvordan en fælles kolonitilknytning lå til grund for dannelse af netværk i det europæiske moderland.

Genstande med kolonial historie søges!
Dansende Shiva. Bronzestatue hjembragt fra Tranquebar af guvernør Peter Anker i slutningen af 1700-tallet.

Genstande med kolonial historie søges!

Familier, der har genstande fra kolonierne i Indien, Afrika og Vestindien i deres eje, er velkomne til at kontakte projektforsker Louise Sebro  pr. e-mail eller på telefon 41 20 62 15.

Hvad skal undersøges?
I Nationalmuseets samlinger findes dette indiske pennesæt i en æske med indskriften Alphonse Mourier. Alphonse, født 1834, var søn af guvernøren i Tranquebar fra 1832-1838, Konrad Emile Mourier, og sættet er givetvis bestilt der, og er senere givet til ham – måske i anledning af hans konfirmation. Mourier-familien var en af de borgerlige familier, som tjente i kolonierne, og hvis hjem derefter kom til at bære præg af de mange hjembragte eksotiske ting.

Hvad skal undersøges?

I projektet undersøges genstande fra kolonierne i private samlinger og på museer, netværk mellem mennesker med tilknytning til kolonierne og hvordan mennesker med tilknytning til kolonierne italesatte denne tilknytning for sig selv og overfor andre.

Projektet består af fire delprojekter med forskelligt fokus:

1. Et studie af adlens forhold til det koloniale i 1700-tallets begyndelse og slutning med fokus på forskellen på den gamle adel, der aldrig flyttede sig til kolonierne, og de ny-adlede, som havde tjent deres penge under ophold i kolonierne.

2. I et andet delprojekt registreres og fortolkes genstande fra kolonierne som er taget med hjem eller bestilt særskilt af folk med interesse for kolonierne. Det er altså ikke massekonsumtionen, der er i fokus, men derimod genstande, der kan knyttes til en personlig historie.

3. Et tredje delprojekt er en sammenligning af, hvordan tilknytningen blev iscenesat i 1700-tallet og senere i 1800-tallet, hvor den videnskabelige interesse for indsamling blomstrede op, og borgerskabet vandt frem som overklasse i kolonial sammenhæng.

4. Gennem et studieophold i London sammenlignes samlinger med koloniale genstande i det relativt lille dansk-norske rige med den store imperiemagt England.

Projektets resultater skal formidles i videnskabelige tidsskrifter og skal ydermere bruges til at formidle fortællinger om kolonierne til Nationalmuseets besøgende på en ny måde.

Kolonitilknytning som social identitet

Post.doc projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation med et DFF Ung Eliteforskerstipendium under programmet Sapere Aude.

For yderligere information om projektet kontakt:

Louise Sebro

Projektforsker

Etnografisk Samling

Frederiksholms Kanal 12

DK- 1220 København K

Tlf. 41 20 62 15

louise.sebro(at)natmus(dot)dk