Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Etnografisk Samling

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Selskabet blev grundlagt 18. november 1876 på initiativ af professor Edvard Erslev (1824-1892), og det første møde blev afholdt 22. december 1876 i Appartementssalen på Christiansborg Slot

Formålet var at virke til “så vel at fremme kendskabet til jorden og dens beboere som at udbrede interessen for den geografiske videnskab”. Selskabet blev ikke alene et selskab til udforskning af hvide pletter på kortet men også det sted, hvor man formidlede den viden, man havde opnået på ekspeditionerne. Der er således gennem årene blevet afholdt mange foredrag og udgivet mange artikler ikke mindst i Geografisk Tidsskrift. 

Selskabet havde fra begyndelsen kongelig bevågenhed, hvilket var med til at hævde Selskabets betydning og indflydelse. Kong Christian 9. var protektor fra Selskabets oprettelse til sin død i 1906, og Kronprinsen, den senere Frederik 8., var dets præsident. Som konge overtog Frederik 8. protektoratet i 1906, og ved hans død i 1912 overgik protektoratet til hans søn, Christian 10., der som faderen havde været Selskabets præsident fra 1906 til 1912. Sidenhen har Selskabet opretholdt forbindelsen til Kongehuset og Hans Kgl. Højhed Kronprins Frederik er således Selskabets nuværende protektor. 

I tiden efter Selskabets stiftelse blev rejser og ekspeditioner ofte omtalt i Geografisk Tidsskrift, og Selskabet var helt op i vor tid involveret i udforskningen af Jorden. Det var dog sjældent et resultat af en samlet plan eller et fælles mål, men var styret af enkeltpersoners visioner og handlekraft. 

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab var derfor ikke blot et elitært selskab af verdensfjerne forskere, det var blevet et selskab, der havde en bred folkelig opbakning gennem sit tidsskrift og medlemmernes nærmest eventyrlige rejser.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs arkiv

Arkivet indeholder blandt andet Daniel Bruuns scrapbøger
Arkivet indeholder blandt andet Daniel Bruuns scrapbøger

Selskabets arkiv og de oplysninger, det rummer om ekspeditioner og indsamlede genstande, er fortsat af meget stor værdi. Arkivet har gennem årene været opstillet flere steder som for eksempel i Etnografisk Samling og senest på Københavns Universitets Geocenter. I 2010 syntes arkivets fremtidige opholdssted usikkert, og som et resultat af samarbejdet mellem Det Kongelige Danske Geografiske Selskab og Etnografisk Samling besluttede man sig for, at arkivet skulle tilbageføres og nyopstilles på Etnografisk Samling. I arkivet er blandt andet breve, dagbøger, regnskaber, kort og foredragsmanuskripter, og derudover indeholder arkivet ca. 50.000 fotografier, hvoraf hovedparten er glasdias. 

Materialet er således meget forskelligartet og især de mange glasdias er skrøbelige. Det var derfor en udfordring at flytte arkivet på den uge, der var afsat til opgaven, men inden ugen var omme, kunne flyttefirmaet afhente 128 flyttekasser og transportere dem ind på Nationalmuseet. Flyttekasserne blev stillet i Etnografisk Samlings Beretningsarkiv, der i forvejen indeholder mange ekspeditionsberetninger. Aftalen med Det Kongelige Danske Geografiske Selskab er, at arkivet skal opstilles som et selvstændigt arkiv, men administreres af Etnografisk Samling.

Besøg det digitale arkiv

Planer for arkivet

Arkivet er nu blevet opstillet i Etnografisk Samlings arkiv, hvor det er tilgængeligt for forskere og universitetsstuderende, og det fremtidige arbejde er lagt i støbeskeen i tæt samarbejde med Det Kongelige Geografiske Selskab. Arkivet er betydningsfuldt som dokumentation af dansk ekspeditionshistorie og af andre kulturer, men også af europæisk kolonihistorie, idet udforskningen af verdenen uden for Europa som oftest foregik i datidens koloniområder. Selskabet var centralt placeret som en væsentlig aktør, når det gjaldt forskning og internationale forbindelser, og medlemskabet var prestigefyldt, så medlemmerne var og er endnu i dag væsentlige aktører i det danske samfund. 

Etnografisk Samling arbejder på at publicere dele af arkivet og at udvikle en database, så arkivalier og fotografier bliver registreret og gjort tilgængelige for offentligheden, og dermed sikre, at Det Kongelige Geografiske Selskabs historie i samarbejde med Selskabet og Augustinusfonden kan leve videre andre steder end i arkivet på Nationalmuseet.

Henvendelse:
Arkivar Jesper Kurt-Nielsen
Tel. +45 4120 6211
E-mail

Nationalmuseet modtager gerne henvendelser fra offentligheden i forbindelse med donationer af arkivalier såsom breve og dagbøger samt fotografier og genstande, der har forbindelse til Det Kongelige Geografiske Selskab og Selskabets ekspeditioner.

Digitalt arkiv: Det Kongelige Danske Geografiske Selskab