Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Målsætning

Målsætning

Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid deltager i løsningen af Forsknings- og Formidlingsafdelingens overordnede mål ved at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle kendskab til genstande og andre vidnesbyrd, der kan belyse kulturene udvikling med fokus på det nordlige Europa og Middelhavsområdet.

Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid

  • deltager i dansk og internationalt samarbejde vedrørende forsknings-, samlings- og formidlingsprojekter og formidler resultater i publikationer, digitalt og i udstillinger.
  • stiller samlinger, arkiver og bibliotek til rådighed for studerende og forskere fra ind- og udland.
  • tilstræber en høj kvalitet indenfor alle arbejds- og ansvarsområder gennem at tiltrække, kvalificere og fastholde dygtige medarbejdere.

Arbejdsområder

Danmarks og Middelhavslandendes Oldtid består af to samlinger; Antiksamlingen og Danmarks Oldtid.

Antiksamlingen beskæftiger sig med arkæologisk materiale fra Middelhavslandende, Ægypten, Mellemøsten og Den nære Orient – fra de ældste tider til Romerrigets opløsning ca. 700 e.Kr.

Danmarks Oldtid beskæftiger sig med perioder fra de ældste tider til begyndelsen af den historiske epoke, der i Danmark begynder omkring 1050 e.Kr. og varetager antikvariske forpligtigelser inden for arkæologi og forvaltning af danefæ.