Udfører en søgningSøg
1. november 2015

Orlogsmuseet flytter til Tøjhusmuseet

Orlogsmuseets udstillinger flytter fra Christianshavn til Tøjhusmuseet. Det sker for at samle fortællingen om Danmarks krigshistorie i et nationalt krigshistorisk museum og optimere driften. Samtidig aflyser Nationalmuseet to store særudstillinger i Prinsens Palæ for blandt andet at imødekomme besparelser.

Orlogsmuseets udstilling flytter fra sin nuværende placering i Søkvæsthuset på Christianshavn for at indgå i et samlet krigshistorisk museum. Dermed sparer Nationalmuseet fremover 3,2 millioner kroner årligt i form af husleje og andre driftsmæssige omkostninger.

Det betyder, at Orlogsmuseet lukker som selvstændigt udstillingssted. I stedet vil museets samlinger fremover indgå i Tøjhusmuseets udstilling og dermed være en del af en samlet krigshistorisk fortælling. Orlogsmuseet og Tøjhusmuseet er i forvejen samlet i samme enhed under fælles ledelse.

Et krigshistorisk museum
Beslutningen om at flytte Orlogsmuseet ind på Tøjhusmuseet falder sammen med, at regeringens finanslov lægger op til, at blandt andet statens museer skal spare to procent årligt på driften hvert år i de kommende fire år. Men at flytte Orlogsmuseet er den helt rigtige beslutning, og den ville blive truffet under alle omstændigheder, forklarer direktør på Nationalmuseet Per Kristian Madsen.

- Søkrig og landkrig har til alle tider været tæt forbundet, og på et fælles krigshistorisk museum kan vi integrere begge dele i en samlet formidling. På den måde kan vi sætte søhelte som Niels Juel og Tordenskiold ind i en større sammenhæng, der rækker ud over deres bedrifter til søs, og vi kan vise, hvordan flåden og hæren gennem historien har understøttet hinanden i krig, siger Per Kristian Madsen og understreger, at udstillingen får mere plads at boltre sig på i de nye rammer i Rustkammersalen, hvor Tøjhusmuseet har sin faste udstilling.

Orlogsmuseets lejemål i Søkvæsthuset er opsagt. Museet lukker pr. 1. januar 2016. Genopstillingen i Tøjhusmuseet forventes afsluttet i løbet af sommeren 2016.

Aflyser særudstillinger
Derudover aflyser Nationalmuseet to større særudstillinger. Det drejer sig om Carsten Niebuhr-udstillingen ”Den arabiske rejse”, der skulle vises i 2016, og den planlagte udstilling om de Vestindiske Øer, der skulle vises i 2017. Dermed sparer Nationalmuseet 1,6 millioner kroner i 2016, og museet frigør fremover 3 millioner kroner årligt til at udvikle museets basisudstillinger og publikumsaktiviteter.

Per Kristian Madsen forklarer, at det sker til dels for at imødekomme regeringens krav om besparelser, og til dels fordi Nationalmuseet ønsker at styrke og udvikle museets basisudstillinger fremfor at satse på store omkostningstunge, men kortvarige særudstillinger.

- Vi er hele tiden nødt til at se på, om vi udnytter vores midler bedst muligt, og vi skal altid være parate til at forbedre museernes drift, hvis det vel at mærke ikke går ud over forskning, formidling og bevaring, og set i det lys har vi truffet den rigtige beslutning, uanset hvad Nationalmuseets økonomiske rammevilkår måtte være, siger Per Kristian Madsen og fortsætter:

- Det var nødvendigt at aflyse ”Den arabiske rejse”, fordi vi skal finde en her og nu besparelse for 2016, og det er selvfølgelig dybt beklageligt i forhold til alle de kollegaer, der har arbejdet intenst på denne udstilling. Det er jeg ked af, men både medarbejderne og den viden, de har oparbejdet forbliver på Nationalmuseet.

Midlerne afsat til udstillingen om de Vestindiske Øer skal, sammen med de midler Nationalmuseet plejer at afsætte til store særudstillinger, på længere sigt frigøres, så museet kan udvikle sine basisudstillinger og tilbud til publikum, og på kort sigt sikre, at museet i 2016 har ressourcer til at flytte Orlogsmuseet.

Med flytningen af Orlogsmuseet og aflysning af særudstillingerne undgår Nationalmuseet dermed at afskedige medarbejdere i 2016.

Fakta: Orlogsmuseet
Orlogsmuseet, som har rødder i det Kongelige Modelkammer, blev grundlagt i 1957. Museet flyttede i 1989 sin samling af skibsmodeller fra Nikolaj Kirke til Søkvæsthuset på Christianshavn, og i 2004 blev Orlogsmuseet lagt sammen med Tøjhusmuseet til Statens Forsvarshistoriske Museer.Den 1. januar 2014 blev Statens Forsvarshistoriske Museer nedlagt, og Orlogsmuseet og Tøjhusmuseet blev lagt sammen med Nationalmuseet.

Se også