Udfører en søgningSøg
​Nationalmuseet skal spare 30,6 mio. kr. på de årlige budgetter. Afskedigelsesrunde til efteråret.
21. juni 2018

​Nationalmuseet skal spare 30,6 mio. kr. på de årlige budgetter. Afskedigelsesrunde til efteråret.

Nationalmuseet har over de seneste måneder gennemført en omfattende analyse af museets økonomiske grundlag frem mod udgangen af 2021. Konklusionen er desværre, at konsekvenserne af de statslige besparelser er for store til, at museet kan indhente tabet gennem vækst i bl.a. billetindtægter. Derfor må museet tilpasse sin økonomi, og afskedigelser kan ikke undgås.

Museet vil derfor gennemføre en afskedigelsesrunde på en endnu ikke fastlagt dato i oktober 2018. Omfanget af afskedigelser kan ikke estimeres, før alle muligheder for driftsbesparelser er undersøgt.

Analysen har blandt andet omfattet driftsudgifter og en realistisk vurdering af de fremtidige indtægter fra bl.a. billetsalg, lokaleudlejning og butikssalg baseret på de seneste ca. 24 måneders erfaringer siden indførelsen af entré i 2016. Nationalmuseets økonomi er under pres fra det politisk bestemte omprioriteringsbidrag, der reducerer Nationalmuseets bevilling med to procent hvert år. Derudover er Nationalmuseets budgetter de kommende år bl.a. påvirket af udgifter til ny magasinbygning samt omlægninger af fjernvarme og IT. På trods af en forventet stigning i indtægterne kommer museet derfor i løbet af de næste tre år til at mangle henholdsvis 16,3, 24,4 og 30,6 millioner kroner i de årlige budgetter. For at undgå at skulle lave løbende nedskæringer, der vil sætte museet i en permanent tilstand af usikkerhed og bremse udvikling, har Nationalmuseets direktion besluttet at finde blivende besparelser for 30,6 millioner kroner allerede med virkning fra 2019-budgettet.

Jeg er rigtig ked af denne situation, og jeg er personligt meget berørt af udsigten til at skulle tage afsked med gode kolleger. Vores økonomi er presset, især af 2%-besparelserne, og jeg har brugt enhver anledning til at forsøge at råbe politikerne op. Men der er desværre ingen tegn på, at nedskæringerne bliver taget af plakaten. Samtidig er det meget afgørende for mig at sige, at jeg stadig er klippefast i troen på, at vi sammen kan bygge et fantastisk fremtidigt museum fuld af gribende oplevelser og fængende videnskab. Og fuld af publikum! Men det kræver, at vi både kigger på udgifter og samtidig udvikler os. Det bliver svært, det vil jeg ikke lægge skjul på. Men jeg ved, at vi kan finde vejen,” siger Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev.

Nationalmuseet vil over de kommende måneder afsøge alle muligheder for at finde besparelser på driften, der kan nedbringe antallet af afskedigelser, eksempelvis fraflytning og afhændelse af bygninger, der ikke tjener væsentlige magasinerings- eller formidlingsformål. Nationalmuseet vil desuden i perioden op til afskedigelsesrunden etablere mulighed for at indgå aftaler om frivillige fratrædelser.

For yderlige oplysninger, kontakt:Jacob Frische, leder af Kommunikation, Markedsføring og Digital Formidling, Nationalmuseet.
Telefon 41 20 60 18, mail jfr@natmus.dk

Se også