Udfører en søgningSøg
9. april 2021

Brian Mikkelsen bliver ny formand for Nationalmuseets Museumsråd

Ny formand for Museumsrådet bliver Brian Mikkelsen, der er direktør i Dansk Erhverv, som er en af de brancher Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, ser store samarbejdsflader med i fremtiden.  

”Erhvervs- og kulturlivet er tættere forbundet end mange umiddelbart oplever det. Vi har mange overlappende interesser og begge brancher er afgørende for, at Danmark bliver et velfungerende og pulserende hjerte i Europa, som mange turister og danskere har lyst til at være en del af. Jeg ser frem til at få en direkte dialog med landets vigtigste museum, som jeg ved har store ambitioner for de kommende års udvikling”, siger Brian Mikkelsen, der er ny formand for Museumsrådet.  

Han overtager posten fra Tine Smedegaard Andersen, direktør i People’s, der stopper på grund rådets rotationsprincip. Hun har siddet som formand for Museumsrådet i 3,5 år. 

”Jeg vil gerne sige en stor tak til Tine Smedegaard Andersen og de øvrige medlemmer, der træder ud af museumsrådet, for god og professionel sparring. De har udøvet en enorm vigtig rådgivning – både under gode og mindre gode tider på museet. Vi har haft et fantastisk godt og inspirerende fællesskab”, siger Rane Willerslev. 

Foruden den nye formand indtræder også Anne Skovbro, der direktør By og Havn samt Jonas Bjørn Jensen, som er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet.  

”Det er et stærkt hold, der fremover skal vejlede museets direktion, og det er jeg selvfølgelig meget taknemmelig for. I denne post-coronatid, som vi er på vej ind i, handler det også om at få den danske turistbranche og hele oplevelsesøkonomien op at køre igen. Her er et stærkt nationalmuseum vigtigt, fordi det er med til at trække hele branchen op og skabe forretning for hoteller, lufthavne og restauranter”, siger Rane Willerslev. 

Resten af rådets medlemmer fortsætter som før og består af Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden, Sanne Houby-Nielsen, direktør for Stiftelsen Nordiska Museet og Jens Oddershede, professor, Syddansk Universitet.  

Fakta om Nationalmuseets Museumsråd 

Rådet bidrager med organisatorisk, ledelsesmæssig og økonomisk sparring for museets daglige ledelse, og drøfter herunder museets budget, regnskab og årsberetning. Rådet bidrager desuden med sparring omkring museets faglige strategier og udvikling. 

Medlemmerne af Nationalmuseets Museumsråd er:  

  • Brian Mikkelsen, direktør Dansk Erhverv (formand)  
  • Anne Skovbro, direktør By og Havn 
  • Jonas Bjørn Jensen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation (S) 
  • Søren Kaare-Andersen, direktør Bikubenfonden  
  • Sanne Houby-Nielsen, direktør Stiftelsen Nordiska Museet  
  • Jens Oddershede, professor, Syddansk Universitet 

Kontakt 

Kommunikationschef på Nationalmuseet, Cecilie Weinholt, på tlf. 41206017 eller cwe@natmus.dk

Se også