Historisk viden

Danske embedsmænd og indiske eliter

Norsk resymé
Dette er en studie av det indre politiske liv i kolonien Trankebar ved overgangen fra sytten – til attenhundretallet. Hovedaktøren er guvernør Peter Anker. I oppgaven har jeg påvist hvordan samrøre mellom danske embetsmenn og indiske eliter skapte konflikter og preget koloniens indre liv gjennom det meste av perioden. Det var ikke bare prominente indere som var involvert – institusjoner som koloniens kasteforsamling, Maga Nadu Tessatar, var også berørt. I ytterste konsekvens fikk konfliktene betydning for hele koloniens indiske befolkning gjennom massemønstringer hvor større deler av befolkningen forlot koloniens område. For koloniens indiske elite skyldtes konfliktene en kamp om tilgang til økonomiske ressurser gjennom forpaktninger eller stillinger som kongelige betjenter. Striden hadde imidlertid også sosiale og rituelle implikasjoner. Tvisten kom til å stå mellom to grupperinger i den indiske befolkningen og de fleste kastene var involvert. I Trankebars råd hersket det ulike meninger om hvordan man skulle få bilagt kastekonfliktene. Rådsmedlemmene gikk ikke over ens med hverandre, og motsetningene som hersket med hensyn til kastekonfliktene utviklet seg etterhvert til å bli ledd i en maktkamp i rådet som skulle få direkte følger for maktforholdene i kolonien. Maktkampen kan trolig knyttes til Ankers politikk for å rydde opp i koloniforvaltningen under hans første år i kolonien. Et av de klareste bruddene mot en ryddig administrasjon var samrøret mellom danske embetsmenn og prominente indere som hadde for øye å utnytte koloniens ressurser til egen fordel.

Hodne, Kjell. (2008). ”Danske embetsmenn og indiske eliter i kolonien Trankebar”, in Esther Fihl (ed.), Tranquebar Initiativets Skriftserie, no. 5. Nationalmuseet.

Del denne side