Udfører en søgningSøg

Morten Fischer Mortensen

Seniorforsker, cand. scient. i biologi, ph.d. i palæoøkologi
Miljøarkæologi og materialeforskning
  • Vegetationshistorie
  • Klimaforandringer og miljøhistorie
  • Mad og fødevarer i forhistorien
  • Istidens rensdyrjægere – de første mennesker i Danmark
  • Jernalderens offermoser
  • Pollenanalyse
  • Landskabsrekonstruktion
  • Mosegeologi

Morten Fischer Mortensen arbejder i krydsfeltet mellem arkæologi og naturvidenskab med særlig fokus på at belyse de naturmiljøer, mennesker gennem tiden har levet i. Forfatter til en lang række internationale forskningsartikler og populærvidenskabelige publikationer.

Se også