Udfører en søgningSøg

God inspirationskonference om Frihedsmuseet

14. juni 2013

Billeder af oplægsholderne til konferencen om Frihedsmuseets fremtid.
Billede af panelet til konferencen om Frihedsmuseets fremtid.
Billede af Henrik Lundbak, Lene Floris, Per Kristian Madsen og Henrik Skov Kristensen.
Et kig ned i salen til konferencen om Frihedsmuseets fremtid.

10. juni afholdtes i festsalen en inspirationskonference med 130 deltagere om det kommende nye frihedsmuseum. Formålet var ikke at nå til enighed, men at høre og drøfte alle meninger og ideer.

Konferencen indledtes med oplæg fra en række fagfolk, interessenter og meningsdannere: Lektor Palle Roslyng-Jensen, Københavns Universitet Professor Anette Warring, Roskilde Universitet Jens Ege, formand for Danske Veteraner 1940-1945 Chefredaktør og historiker Bo Lidegaard, Politiken Journalist og historiker Bent Blüdnikow, Berlingske Tidende

Derefter var der paneldebat med indlæg fra salen. I panelet deltog ud over oplægsholderne følgende repræsentanter for Nationalmuseet: Direktør Per Kristian Madsen, Museumschef Lene Floris, Overinspektør Henrik Lundbak, Frihedsmuseet, Overinspektør Henrik Skov Kristensen, Frøslevlejrens Museum.

Der blev fremlagt interessante perspektiver, begreber og temaer såsom brudflader, paradokser, historiesyn, skillelinjer, og mere konkret blev der fra salen sagt: ”glem ikke krigssejlerne, de frivillige i de britiske styrker, kvinder og børn samt situationen på Bornholm”, blot for at nævne nogle få.

Meget af debatten samlede sig om, hvorvidt det kommende frihedsmuseum alene skal omhandle modstandskampen, modstandskampen sat ind i en bredere besættelsestidskontekst eller slet og ret besættelsestiden.

Oplægsholderne fordelte sig over hele dette spektrum af meninger, mens Nationalmuseets repræsentanter på forhånd havde udtalt sig til fordel for det midterste.

Per Kristian Madsen havde i sin indledning slået fast, at Frihedsmuseets fokus fortsat skal være på modstandsbevægelsen i alle dens afskygninger, og dette standpunkt gentog han i sin afslutning.