Udfører en søgningSøg

Frihedsmuseets modstandsdatabase udbygges

6. juni 2013

Billede af Frihedsmuseet
På trods af brænden går Frihedsmuseet i gang med udbygge Modstandsdatabasen sammen med frivillige læsere og de lokalhistoriske arkiver.

Sammen med de lokalhistoriske arkiver og frivillige læsere går Frihedsmuseet i gang med at udbygge Modstandsdatabasen.

Selvom Frihedsmuseet er lukket midlertidigt på grund af en brand, så ligger arbejdet med at udforske og dokumentere modstandskampen ikke stille.

Gennem årene 2008-2012 har Frihedsmuseets opbygget Modstandsdatabasen, som nu rummer navnene på flere end 80.000 tidligere modstandsfolk. Basen placerer de enkelte modstandsfolk i undergrundshærens organisationsstruktur, og i et vist omfang henviser den til, hvor der er yderligere oplysninger at hente i litteraturen eller i beretninger skrevet af de involverede modstandsfolk selv.

Men ikke alle beretninger opbevares i Frihedsmuseets egne arkiver. Det har kun været muligt at gennemgå en brøkdel af den omfattende litteratur, der eksisterer om modstandsbevægelsen, selv om Frihedsmuseet har fået god hjælp af frivillige læsere fra foreningen Frihedsmuseets Venner.

Med støtte fra tre private fonde bliver det nu muligt at udbygge Modstandsdatabasen med henvisninger til det værdifulde materiale, som opbevares rundt omkring i de lokalhistoriske arkiver. Sideløbende vil de frivillige læsere koncentrere deres indsats om den lokalhistoriske litteratur fra de områder, der gennemgås arkivmæssigt.

Faktisk er der allerede gjort et vist forarbejde. Brugere af Modstandsdatabasen vil have bemærket, at mange profiler, faktisk mere end hver tiende, er forsynet med et portrætfoto eller et gruppebillede, hvor den pågældende modstandsmand eller -kvinde optræder. En stor del af disse billeder er stillet til rådighed af de lokalhistoriske arkiver.

På den måde er mange kontakter allerede knyttet også til pressen og hjælpsomme enkeltpersoner i lokalmiljøerne, hvor modstandsfolkene virkede.

Modstandsdatabasen, som er tilgængelig via internettet, er meget populær. Inden for de seneste 12 måneder har der været 350.000 unikke sidehenvisninger. Der er foretaget 175.000 personsøgninger, og databasen har haft 70.000 unikke besøgende.

Det er Knud Højgaards Fond, Grosserer Alfred Nielsen og Hustrus Fond samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, som yder økonomisk støtte til udbygningen af Modstandsdatabasen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Henrik Schilling, presseansvarlig. Tlf.: 41 20 60 16.