Udfører en søgningSøg
15. marts 2018

Nationalmuseet og Rane Willerslev i nyt forskningsprojekt om menneske-ofringer

Hvorfor ofre menneskeliv? Det spørgsmål skal et nyt, internationalt forskningsprojekt forsøge at besvare med udgangspunkt i både forhistoriske ofringer og nutidige terrorhandlinger. Fredag den 16. marts afholder Nationalmuseet en konference, hvor eksperter præsenterer deres forskning om menneske-ofringer gennem historien og på tværs af kulturer.

Hvorfor opstår fænomenet menneskeofringer, og under hvilke omstændigheder opfattes ofring af menneskeliv som nødvendigt? Det skal forskningsprojektet ’Human Sacrifice and Value: The Limits of Sacred Violence’ blandt andet undersøge.

Forskningsprojektet er støttet med 12 millioner norske kroner fra Norges Forskningsråd og drives blandt andet af arkæolog Mette Løvschal og antropolog Mette-Louise Johansen fra Aarhus Universitet i samarbejde med en større tværdisciplinær forskningsgruppe. Derudover er Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, tilknyttet som professor.

”Op igennem historien er der perioder, hvor man ofrer mennesker, og perioder, hvor man ikke gør. Men vi ved meget lidt om hvorfor. Den viden bliver helt central for vores forståelse af nutidige fænomener som religiøs terror og massemord. Og jeg har en ambition om, at de resultater, som med tiden bliver skabt i forskningsprojektet, skal danne grundlag for en udstilling om menneskeofringer og ritualiseret vold på Nationalmuseet. Det bliver næppe nogen behagelig udstilling, men den bliver nødvendig for at styrke vores forståelse af et af de mørke aspekter af menneskeheden,” siger Rane Willerslev.

Arkæolog Mette Løvschal har tidligere undersøgt de store efterkrigsritualers rolle i udviklingen af jernalderens religion, bl.a. keltiske menneskeofringer i Nordfrankrig og ofringen af et hundredetals-stor hærstyrke i en sø nær Skanderborg (Alken Enge). Mette-Louise Johansen har beskæftiget sig med radikalisering og antiradikalisering, familier til danske fremmedkrigere, og udsatte flygtningefamiliers oplevelse af det danske social- og retssystem.

Det nye projekt kommer, ifølge de to Aarhus-forskere, til at bryde med tidligere forskning på området. Et af de steder, hvor projektet bryder tydeligst er dets undersøgelse af forholdet mellem religiøs og politisk vold, og at det undersøger dette forhold over meget lang tid, mange århundreder.

”Projektet er relevant både for politikere, politiet og institutioner, der i deres daglige arbejde berører forebyggelsen af radikalisering. Der er mange medarbejdere i praksis og i det politiske system i det hele taget, der søger mere viden om, hvad der driver et menneske til at ofre sig til hellig krig og martyrdøden, eller hvilke mekanismer der ligger i værdi-skifte fra den ene form for vold til den anden. Det er grundlæggende nødvendig viden for at arbejde med forebyggelse af potentielle terrorangreb,” siger Mette-Louise Johansen.

Fredag den 16. marts afholdes en konference på Nationalmuseet som et led i projektet. Her vil eksperter præsentere deres forskning om bl.a. menneskeofringer i vikingetiden og hos de sydamerikanske inkaer, moselig i stenalderen og hvordan naturvidenskabelige analyser kan gøre os klogere på menneskeofringer.

Konferencen bliver streamet live og kan ses her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9oSuLVZZyMFGL8_EwDThh_FXuNOf20Q1

Se også