Udfører en søgningSøg
Nationalmuseet gennemfører afskedigelsesrunde og lukker udstillingsstedet Brede Værk
11. oktober 2018

Nationalmuseet gennemfører afskedigelsesrunde og lukker udstillingsstedet Brede Værk

Nationalmuseet har i dag gennemført den planlagte afskedigelsesrunde. 34 medarbejdere er blevet varslet om, at museet påtænker at afskedige dem på grund af faldende offentlige bevillinger og omprioriteringer. Heraf er tre medarbejdere blevet tilbudt fortsat ansættelse på nedsat tid.

I forbindelse med afskedigelsesrunden nedlægges to lederstillinger og en tredje reduceres til deltid. Medarbejderne, der er varslet opsagt, vil alle få tilbud om professionel hjælp til at finde nyt job.

Ud over de varslede afskedigelser er der i august og september indgået aftale om frivillig fratrædelse med otte medarbejdere.

Nationalmuseets økonomi er under pres fra det politisk bestemte omprioriteringsbidrag, der reducerer Nationalmuseets bevilling med to procent hvert år. Desuden er Nationalmuseets budgetter de kommende år bl.a. påvirket af udgifter til ny magasinbygning samt omlægninger af fjernvarme og IT. Derudover skal museets drift i de kommende år omstilles til en stadig større grad af ekstern finansiering gennem entréindtægter, indtægtsdækket virksomhed og eksterne forskningsmidler.

Det er en umådelig trist dag for Nationalmuseet, og jeg er personligt meget berørt over at skulle tage afsked med så mange af vores dygtige medarbejdere. Heldigvis er det lykkedes at finde besparelser på driften, som har nedbragt antallet af afskedigelser. Og jeg har tillid til, at vi har skabt et stabilt fundament for udviklingen af museet over de kommende år,” siger Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev.

Nationalmuseets direktion har desuden besluttet at lukke udstillingsstedet Brede Værk ved Lyngby i Nordsjælland, der siden 2009 har dannet ramme om udstillinger om historisk industrikultur. Udstillingerne har over de senere år oplevet en markant tilbagegang i antallet af besøgende, fra over 40.000 i 2009 til beskedne 2.183 besøgende i 2017. Og i lyset af Nationalmuseets økonomiske vilkår er det ikke længere forsvarligt at prioritere ressourcer til at holde udstillingerne åbne for publikum. Nationalmuseet er i dialog med Danmarks Industrimuseum i Horsens om at videreføre væsentlige dele af udstillingerne fra Brede Værk. Kulturmiljøet ved Brede Værk vil fortsat være tilgængeligt for publikum, ligesom Nationalmuseets konservatorer og naturvidenskabelige forskere også fremover vil have kontorer, værksteder og laboratorier i de tilhørende bygninger.

Endelig har direktionen besluttet, at Nationalmuseets møntsamling ikke vil genåbne som selvstændig udstilling. Udstillingen har været lukket siden 2014. Skiftende mønter fra samlingen vil fortsat indgå i fremtidige tematiske og historiske udstillinger, ligesom samlingen fortsat vil være tilgængelig til forskningsformål.

Vi har et mål om, at museerne og slottene under Nationalmuseet skal være attraktioner af internationalt format og tiltrække langt flere danskere og turister end i dag. Hvis det skal lykkes inden for de snævre økonomiske rammer, er vi ganske enkelt nødt til at prioritere vores indsats. Det betyder også svære fravalg,” siger Rane Willerslev.

Nationalmuseet omfatter 20 museer, slotte og besøgssteder fordelt over hele landet. Nationalmuseet har i 2018 et årligt budget på 378,3 mio. kr. Heraf udgør den statslige bevilling 211,4 mio. kr. Det resterende beløb tjener museet selv gennem bl.a. entreindtægter, butikssalg og eksterne bevaringsopgaver. Nationalmuseet har ca. 700 medarbejdere.

For yderlige oplysninger, kontakt:
Jacob Frische, leder af Kommunikation, Markedsføring og Digital Formidling, Nationalmuseet.
Telefon 41 20 60 18, mail jfr@natmus.dk

Se også