Udfører en søgningSøg
17. november 2018

Jim Lyngvild er opløftende visuel inspiration på Nationalmuseet

Af direktør Rane Willerslev og arkæolog og museumsinspektør Jeanette Varberg, Nationalmuseet

Det har vakt både begejstring, forundring og vrede, at vi på Nationalmuseet har valgt at samarbejde med designer Jim Lyngvild om en nyfortolkning af vores eksisterende udstilling om vikinger. Vi hilser diskussionen velkommen og er som udgangspunkt glade for, at vores aktiviteter på museet vækker debat om formidlingen af vores fortid og bringer danskerne til tasterne. Diskussionen er imidlertid skæmmet af en række misforståelser og forkerte antagelser om Jim Lyngvilds rolle, som vi gerne vil forsøge at rette op på.

Jim står for designet – vores forskere for det faglige
Jim Lyngvild er valgt som samarbejdspartner af to grunde. For det første har Jim et ubestrideligt talent, når det kommer til scenografi, kostumer og visuel dramatik. Smag kan man altid diskutere, men de færreste kan undgå at spærre øjnene op i mødet med Jims værker. Sådan bliver vores vikingeudstilling også, når den genåbner d. 26. november, kan vi allerede nu afsløre.

For det andet brænder Jim Lyngvild som bekendt af en nærmest livslang passion for vikinger. Jim er ikke fagekspert, det siger sig selv. Til gengæld har hans nysgerrighed og eventyrlyst givet ham en selvlært evne til at skabe universer, der kan bygge bro mellem eksperternes viden og lægmandens grundlæggende interesse for vores fælles fortid. Og det er i parentes bemærket en af kerneopgaverne for en institution som Nationalmuseet.

Fageksperterne har vi heldigvis i forvejen på museet, og de har holdt Jim Lyngvild i ørerne hele vejen og leveret den forskningsmæssige tyngde, som altid skal kendetegne udstillinger og aktiviteter hos os. Jim Lyngvild har leveret den visuelle oplevelse, men genstandene, faktaoplysningerne og forskningen bag er blandt andre museumsinspektørerne Peter Vang Petersen og Jeanette Varberg garanterne for. Det har været et udfordrende og enormt lærerigt samarbejde for både eksperterne og entusiasten.

Inspiration udefra er nødvendig, ikke mindst i krisetider
Nationalmuseets økonomi er under pres, ikke mindst på grund af nedskæringer i den statslige bevilling til museets drift. Derfor har vi for nyligt været tvunget til at gennemføre en smertefuld afskedigelsesrunde, hvor vi måtte opsige godt 30 medarbejdere, bredt fordelt på bl.a. forskere, formidlere, servicefolk og administrativt personale. Flere har spurgt, hvordan vi på Nationalmuseet kan trække på eksterne samarbejdspartnere, samtidig med at vi må afskedige medarbejdere. Enkelte har endda stillet forholdet op, som om vi har smidt 30 vikingeeksperter på porten og overladt roret til Jim Lyngvild.

Det skal naturligvis stå enhver frit for at gøre sig morsomme på vores bekostning, men sagen er for alvorlig til ikke at imødegå fantasierne med en klar besked: Forskningsbaseret formidling og videnskabelig tyngde er både nu og i fremtiden et adelsmærke på Nationalmuseet, og derfor er den redesignede vikingudstilling ingen undtagelse.

Jim Lyngvild har alene hjulpet med at skabe et fængende visuelt univers og været en levende inspirator i vores formidling. I parentes bemærket har Jim Lyngvild modtaget et honorar, som alene svarer til hans udgifter til blandt andet kørsel og materialer. Hvis nogen skulle føle brødnid i samarbejdet var det snarere vores egne grafikere og formidlingsfolk. De er imidlertid (som forhåbentlig alle andre på museet) bevidste om, at vejen ud af krisen for Nationalmuseet netop IKKE er at lukke for inspiration udefra.

Vi har en lang tradition for at trække på hjælp udefra, når historiens mysterier skal formidles levende til danskere og turister. Vi har netop nedsat et eksternt ekspertpanel, der på en rejse rundt i landet skal samle inspiration til museets udvikling. Vi er også i færd med at etablere et familiepanel, hvor danskerne kan komme bag kulisserne og hjælpe os med at afprøve formidlingsgreb og aktiviteter. Ikke som erstatning for vores egne medarbejdere og deres kompetencer, men som et uundværligt supplement. Samarbejdet med Jim Lyngvild er blot endnu et eksempel på den grundlæggende præmis: At Nationalmuseet skal være alles museum, og det kan vi kun bygge sammen med vores publikum.

Ikke en politisk udstilling
En del af de mange kommentarer har kredset om Jim Lyngvild som politisk figur og draget vurderinger af hans eventuelle politiske ståsted ind i spekulationer om Nationalmuseets intentioner med udstillingen. Til det er der kun at bemærke, at intet kunne være mere uvedkommende for vores samarbejde.

Nationalmuseets formidling skal være forskningsbaseret og gerne udfordre etablerede sandheder og afføde både spørgsmål og debat. Men det har aldrig været vores opgave at være politiske. Vi kan sagtens beskæftige os med emner, som også er politiske. Eksempelvis det igangværende culinn-projekt, som udforsker museers potentiale for at fremme og styrke integration i Danmark eller arrangementet ’Syrien – krig og kulturarv’, som vi gennemfører sammen med Det Syriske Kulturinstitut d. 21. november.

Men politisering af historien vil vi lade andre om, og derfor har vi ikke brugt hverken tanker eller tid på Jim Lyngvilds eventuelle holdninger til andet end, hvordan han kan hjælpe os med at skabe en fængende og dragende nyfortolkning af vores vikingeudstilling.

Vi glæder os til at åbne dørene for en nyfortolket vikingeoplevelse, som kan stille lidt af vikinge-appetitten hos både danskere og turister – inden vi forhåbentlig får mulighed for at skabe et helt ny vikingeunivers i slutningen af 2020. Vel mødt på Nationalmuseet!

Se også