Salg og ydelser

Sagsgang og sagsbehandlingstid for danefæ

Sagsgang på Nationalmuseet

  1. Det lokale museum indberetter fundet via Fund og Fortidsminder.

  2. Nationalmuseet modtager en anmeldelse om fundet fra det lokale museum.

  3. Når genstandene er modtaget på Nationalmuseet, starter Nationalmuseet sagsbehandlingen.

  4. Anmeldelsen registreres i Nationalmuseets journalsystem.

  5. Genstandene fordeles til danefævurdering til de tre samlinger, der behandler danefæ – Danmarks Oldtid, Danmarks Middelalder og Renæssance og Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

  6. Når genstandene er vurderet, sender Danefæsekretariatet et danefæbrev og anviser en dusør, hvis genstandene er erklæret for danefæ. Det lokale museum får altid en kopi.

  7. Dusøren udbetales af Nationalmuseets Drifts- og Administrationsafdeling via NemKonto.

  8. Danefæ deponeres som oftest i det lokale museum, der også modtager genstande, der ikke er erklæret for danefæ, retur. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling uddeponerer dog ikke mønter. Alle genstande, der erklæres for danefæ, indgår i Nationalmuseets samlinger, hvorefter en del af dem  uddeponeres til lokalmuseet.

Sagsbehandlingstider for danefæ

Nationalmuseet tilstræber den hurtigst mulige sagsbehandlingstid fra genstandene modtages fra det lokale museum til danefæbrevet afsendes fra Nationalmuseet.

For øjeblikket modtager Nationalmuseet store mængder genstande til danefævurdering, hvorfor sagsbehandlingstiden oftest vil være over to år.

Genstandene behandles i den rækkefølge, de indkommer til Nationalmuseet, med mindre der er særlige omstændigheder. Dette kan være, at genstandene skal bruges i formidling (f.eks. udstillinger), eller at de har særlige konserveringsbehov. Man kan derfor ikke forvente at genstande, der er indleveret samme dag, kan blive færdigbehandlet samtidig.

Vi opfordrer alle til at holde sig orienteret via vores hjemmeside, som vi vil holde opdateret, såfremt sagsbehandlingstiden ændrer sig.

Til orientering kan oplyses, at alle, der indleverer fund til danefævurdering, vil modtage en kvittering fra Nationalmuseet, når sagsbehandlingen går i gang. Kvitteringen udsendes på mail, hvorfor vi opfordrer alle til at oplyse mailadresse til det lokale museum, når der indleveres genstande til danefævurdering.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid.

Kontakt

Anni R. Rasmussen

Tlf: +45 4120 6023

Email:
Danefaesekretariatet(at)natmus.dk

 

Merete Gerting Hansen

Tlf: +45 4120 6031

Email:

Danefaesekretariatet(at)natmus.dk

Karin Engelberth-Hansen

Tlf: +45 4120 6022

Email:
Danefaesekretariatet(at)natmus.dk

Del denne side