Frihedsmuseet

Status på opbygning af nyt Frihedsmuseum.

Mission:

Frihedsmuseet dokumenterer modstandskampen under den tyske besættelse 1940-1945.    

Vision:

Frihedsmuseet skal kunne danne indgang for enhver, der beskæftiger sig med Danmarks historie under 2. verdenskrig.  

1.  Frihedsmuseet foretager indsamling af genstande, fotos og arkivalier til dokumentation af modstandskampen 1940-1945 og besættelsestiden generelt, primært sådanne, som kan anvendes i museets forskning og formidling, eller som ikke vil blive bevaret af andre institutioner.

2. Museet vigtigste enkeltopgave er opretholdelse, tilgængeliggørelse og fornyelse af sin faste udstilling.

3. Museet søger gennem sine forskningsbidrag at udfylde en plads i det danske, og om muligt, det internationale forskningsmiljø om 2. verdenskrigs historie.

4. Museet modtager og besvarer forespørgsler fra offentligheden om Danmarks historie under 2. verdenskrig, primært sådanne, som falder uden for undervisningssektorens og folkebibliotekernes kompetenceområder.

5. Museet søger desuden at være opmærksom på den museologiske interesse, der knytter sig til dets måde at forvalte sit - omstridte - genstandsområde på. 

Del denne side