Orlogsmuseets historie

1957
Orlogsmuseet blev grundlagt i 1957, hvor man udstillede størstedelen af modelsamlingen i Nikolaj Kirke i København. Her eksisterede museet frem til 1978.

1974
I årene 1974-84 fungerede Valdemar Slot på Tåsinge som filialmuseum.

1989
Siden 1989 har Orlogsmuseet haft til huse i Søkvæsthusets Bådsmandsstrædefløj på Christianshavn.

Søkvæsthuset var oprindeligt hospital for Flåden, men i 1801 blev huset indrettet som fængsel. Hele komplekset blev senere hen indrettet til kaserne og underofficersskole, og til tjenestebolig for søværnets øverste ledelse. Orlogsmuseet kom til i 1989, men dets rødder går tilbage til 1670, hvor Det Kongelige Modelkammer oprettedes. Her samledes modeller af de skibe, der bygges til flåden, og mange af disse modeller kan endnu ses på museet.

2004
I 2004 blev Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet lagt sammen under navnet Statens Forsvarshistoriske Museum. De to museers udstillinger blev dog drevet videre i Søkvæsthuset og Tøjhuset.

2014
I 2014 blev Statens Forsvarshistoriske Museum nedlagt, og museerne blev en del af Nationalmuseet.

Orlogsmuseets opgave er at præsentere den danske flådes historie og righoldige samlinger for offentligheden.
Kernen i orlogsmuseets udstillinger er den enestående historiske modelsamling, der med mere end 400 modeller viser den skibsteknologiske udvikling fra 1600-tallet til i dag. Der fortælles også om søartilleriets udvikling, markante og dramatiske søslag, København som flådeby gennem tiderne og meget, meget mere.

 

 

Museets samlinger

Hovedhjørnestenen i Orlogsmuseets samlinger er den historiske modelsamling, der med omkring 400 numre afspejler 300 års skibsteknisk udvikling. Den rummer modeller af skibe, skibsudsmykning og mekaniske indretninger helt tilbage fra 1669 og er blandt de bedste i verden - på visse punkter endda unik.

Del denne side