Danmarks Nyere Tid - Ungdomsuddannelserne

Historiens lange linjer

En hurtig indføring i centrale begivenheder, hændelser og fænomener i de seneste 350 års Danmarkshistorie, krydret med små historier om det levede liv. Undervisningen foregår i udstillingen "Danmarkshistorier". Oplagt enten som appetitvækker eller repetition.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 1 time
Fag: Dansk, historie med samfundskundskab, samfundsfag
Max antal: 30 elever
Pris: 400 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Holberg og Oplysningstiden

Holberg var en samfundskritiker i et samfund uden ytringsfrihed. Med afsæt i Holbergs tekster og museets genstande arbejder eleverne med levevilkårene i 1700-tallets Danmark. Gennem dialog og øvelser undersøger eleverne, hvordan det på trods lykkedes Holberg at kritisere samfundet, og hvem der stod for skud.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 1 time
Fag: Dansk, historie
Max antal: 30 elever
Pris: 400 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Guldalderen

Perioden 1800-1850 er den, vi i dag kalder Danmarks guldalder. Men hvad har givet netop denne periode i landets historie et så gyldent skær? Svaret kan måske være, at guldalderen kan ses som et skatkammer af nye opfindelser, opdagelser og idéer inden for både kunst, litteratur og videnskab. Store personer som H.C. Andersen, H.C. Ørsted og Adam Oehlenschläger satte deres præg på tiden. Men medaljen havde også en bagside. Der var langt fra borgerskabets trygge stuer til fattigfolkenes dagligliv.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 1 time
Fag: Dansk, historie, samfundsfag
Max antal: 30 elever
Pris: 400 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Vejen til demokrati

I forløbet undersøger eleverne den historiske baggrund for demokratiet i Danmark fra enevælde og oplysningstid til grundloven i 1849 og kvinders og tyendes valgret i 1915. Med den første grundlov blev grundstenen lagt til det demokrati, vi kender i dag. Men det betød ikke demokrati for hele befolkningen. Vi ser på samfundet før og efter grundlovens indførelse og diskuterer, hvad demokrati er.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 1 time
Fag: Historie, samfundsfag
Max antal: 30 elever
Pris: 400 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Det moderne gennembrud

"Det, at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer under debat." Med disse ord ville Georg Brandes forandre litteraturen. Han var træt af Biedermeier-idyl og startede i 1871 Det moderne gennembrud - som vi kalder den litterære periode i dag. I undervisningsforløbet får eleverne indblik i de tanker og idéer, der prægede perioden. Eleverne møder periodens store litterater og hører om en tid, hvor arbejdere i byen og landbefolkning kæmper sig til en stemme, hvor uligheden i samfundet italesættes, hvor kvinderne kræver rettigheder og uddannelse, og hvor det unge demokrati og politiske system blev skabt.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 1 time
Fag: Dansk
Max antal: 30 elever
Pris: 400 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Undervisningmateriale: Det moderne gennembrud

Ønskes undervisning om Herman Bang og det moderne gennembrud, se da her

Danmark i det 20. århundrede

Forløbet sætter spot på, hvordan det danske velfærdssamfund opbygges og udvikles. Men hvad er velfærd egentlig? Er det mere fritid, gratis uddannelse, kvinder på arbejdsmarked eller noget helt tredje?
I udstillingen møder eleverne blandt andet historierne om familier, der fik mere fritid, kvinder der kom på arbejdsmarkedet, børn der blev boende hjemme længere og flere der tog en uddannelse. Eleverne oplever at opbygningen af velfærdssamfundet skal forstås i tæt sammenhæng med forbedringen af befolkningens materielle vilkår, og at det er en tid, hvor gamle samfundsstrukturer udfordres af nye fællesskaber, familie- og identitetsformer.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 1 time
Fag: Dansk, historie, samfundsfag
Max antal: 30 elever
Pris: 400 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

SEX! Køn og krop

Hør om synet på sex og seksualitet gennem de seneste 300 år. Vi taler om forbud, lyst, skam og fortielser. Om homoseksualitet, fri abort, kønssygdomme, ægteskab og kærlighed.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 1 time
Fag: Dansk
Max antal: 30 elever
Pris: 400 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

KVINFO har målrettet undervisningsforløbet Køn og Sex som et supplement til dette undervisningsforløb, der tager afsæt i nutidige debatter om forbud, lyst, skam og fortielser, om p-piller til mænd og om plastikkirurgi.
Læs mere om tilbuddet på KVINFO’s hjemmeside.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Del denne side