Frihedsmuseets fotoarkiv

Frihedsmuseets fotoarkiv er kun  åbent for personlig betjening efter forudgående aftale.

Frihedsmuseets kontor og arkiver holder sommerferielukket i perioden 28. juni - 6. august 2017.

Men måske kan du finde de billeder, du har brug for, i vores online-arkiv.

 

Med sine ca. 60.000 billeder er Frihedsmuseets fotoarkiv den største specialsamling vedr. besættelsestiden.

De fleste billeder foreligger som papiraftryk opstillet i arkivet. Men en mindre del – som omfatter mange af de mest anvendte billeder – er gennem årene blevet scannet i høj opløsning i TIF-format i forbindelse med salg til bogudgivelser o.lign.

I 2000 udgav Frihedsmuseet CD’en Besættelsestiden i Billeder, som omfattede digitale gengivelser i jpg-format af ca. 4.400 fotos fra fotoarkivet. Disse billeder er i så lav opløsning, at de kun egner sig til skærmbrug, ikke til trykning (720 * 516 pixel).

 

 

 

Download fotos gratis

Som et forsøg stiller Frihedsmuseet sine digitale billeder gratis til rådighed for publikum, såvel til privat brug som til professionel anvendelse (trykning, hjemmesider, film og TV).

Frihedsmuseet bevarer dog ejendomsretten til de digitale filer. Vi låner blot billederne ud til en konkret anvendelse.

Det er således ikke tilladt at downloade billederne og lægge dem på lager med henblik på opbygning af egne billedarkiver eller at videregive dem til tredjemand.

I forbindelse med publicering skal Frihedsmuseet og den oprindelige fotograf (såfremt denne kendes) angives som billedkilde.

Bemærk venligst: Af tidsmæssige og principielle grunde kan Frihedsmuseet ikke påtage sig at bekræfte betingelserne for gratis download af billeder over for individuelle brugere

Læs nærmere om rettigheder til fotos

Gå til downloadsiden

Bestil scanninger i højere opløsning

Det er muligt at bestille scanninger i høj opløsning (TIF, 300 dpi eller efter egen specifikation) af de arkivbilleder, som kun findes på hjemmesiden i den lave opløsning.

Hvis du ønsker at bestille sådanne scanninger, skal du sende en mail med angivelse af billednumrene på de billeder, du ønsker.

Prisen for en scanning er 270 kr. excl. moms. Husk at opgive postadresse for faktureringen.

Besøg fotoarkivet

Det er ikke alle Frihedsmuseets fotos, som foreligger digitalt. Du kan træffe aftale om at besøge arkivet for at gennemse de ikke-scannede billeder på tlf. 4120 6291 eller på mail.

Besøgsadresse: Tøjhusmuseets administrationsbygning, Frederiksholms Kanal 29, 1220 København K.

Prisliste

Download fra hjemmesiden:                                 Gratis

Bestilling af scanning   :                                         270 kr.

Researchbistand pr. time:                                     145 kr.

Alle priser er excl. moms.

Museet forventer at få stillet et frieksemplar af bøger, som i væsentligt omfang er illustreret med billeder fra arkivet, til rådighed for sit bibliotek.

Husk at opgive postadresse for tilsendelse af faktura samt (for offentlige institutioner) EAN-nr. 

Del denne side