Historisk viden

Forskningsadministration og rådgivning

Forskningsadministrationen løser koordinerende opgaver og funktioner for museumschefen, museets forskere i alle afdelinger/enheder samt rådgiver direktionen i forskningsspørgsmål - herunder den overordnede ph.d.-administration og -koordinering.

Nyt fra Forskningsadministrationen er Forsknings- og Formidlingsafdelingens interne mailservice for museets forskere og andre interesserede på museet med orientering om aktuelle tiltag på forskningsområdet, bl.a. fondsmidler, EU-midler, konferencer, seminarer m.v.

Tilmelding via mail til thomas.grane(at)natmus(dot)dk

Kontakt

Forskningskoordinator Thomas Grane

Tlf: +45 4120 6032

E-mail

Del denne side