Nationalmuseets forskningsprojekter

Tværgående satsningsområde

Nordlige Verdener

Nationalmuseet har iværksat sin hidtil største, tværgående forskningssatsning: 'Nordlige Verdener'. Initiativet skal fra 2009 - 2013 producere og formidle ny viden og indsigt om forholdet mellem menneske og miljø i de sidste 15.000 år, med perspektivering til nutiden, hvor klimaændringerne er mærkbare.

Læs mere om satsningsområdet 'Nordlige Verdener'.

Større forskningsprojekter

ArCo projektet

ArCo er et multinationalt, EU støttet forskningsprojekt der behandler ældringsrelaterede problemer på konserveret arkæologisk træ. Under ArCo vil en række prøver af konserveret træ, behandlet med forskellige imprægneringsmidler og af forskellig oprindelse, blive undersøgt.

Læs mere om ArCo

Førkristne kultpladser

Førkristne kultpladser er et forskningsprojekt om jernalderens og vikingetidens hedenske religion, der har som formål henover en 5-årig periode at udforske og beskrive udviklingen af den førkristne religion i det 1. årtusinde e.Kr. i et internationalt, tværvidenskabeligt samarbejde omfattende både humanistiske og naturvidenskabelige discipliner.

Læs mere om projektet 'Førkristne kultpladser'.

Center for Tekstilforskning (CTR)

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning (CTR) har siden 2010 været indlejret i Nationalmuseet. CTR udforsker i perioden 2010-2015 forholdet mellem tekstil/skind, miljø og samfund. I forskningsprojektet Textile Crafts and Cultures vil vores forhistories tekstil- og skindteknologi og -produktion blive undersøgt. Særlig fokus er Nationalmuseets unikke samlinger af tekstiler- og skinddragter fra bronzealderen og ældre jernalder.

Læs mere om CTR

Serampore Initiativet

Nationalmuseets Serampore Initiativ arbejder med at dokumentere og bevare den fysiske kulturarv fra Frederiksnagore (i dag Serampore), der var en fransk handelsstation i Indien 1755-1845. Desuden vil Initiativet skabe ny viden samt udbrede kendskabet til Serampore gennem forskning og formidling af den fælles dansk-indiske historie.

Læs mere om Serampore Initiativet

Jellingprojektet

Jellingprojektet er et forsknings- og formidlingsprojekt, der tager afsæt i de enestående monumenter i Jelling - et anlæg, der markerer såvel overgangen fra hedenskab til kristendom som etableringen af den danske kongemagt i vikingetiden. Projektet undersøger den forvandling, det danske samfund gennemgik i løbet af vikingetiden og den tidlige middelalder under stærk påvirkning udefra, ikke mindst fra naboerne syd for grænsen.

Læs mere om Jellingprojektet.

Tranquebar Initiativet

Nationalmuseets Tranquebar Initiativ er et forsknings- og restaureringssamarbejde mellem Nationalmuseet og en række indiske og danske institutioner. Formålet er at sætte fokus på Danmarks fortid som kolonimagt i Indien og at udforske den fælles dansk-indiske kulturarv.

Læs mere om Tranquebar Initiativet.

SILA - Arctic Centre
Pots & Potters in Society
Ghana Initiativet
Survey, Assess, Stabilise, Monitor and Preserve Underwater Archaeological Sites

For øvrige forskningsprojekter, se Forskningsdatabasen.

Bookmark and Share