Salg og ydelser

Konservering og restaurering af møbler og inventar

Nationalmuseet konserverer møbler, inventar og andre trægenstande for kirker, museer, slotte og herregårde, firmaer, offentlige institutioner og privatpersoner.

På møbelværkstedet bliver der restaureret trægenstande af meget forskellig karakter. Nogle opgaver har til formål at stabilisere en genstand, så den kan blive funktionel og bruges i det daglige som f.eks. prædikestole i kirker eller møbler i private hjem. Andre opgaver har til formål at standse en accelererende nedbrydningsproces, som i sidste ende kan ødelægge den unikke genstand.

Konserveringen varetages af medarbejdere, der har specialviden om historiske træteknikker for eksempel snedkersamlinger, indlagt finerarbejde og historiske metoder til at genskabe smukke og holdbare træoverflader.

For at bevare en genstands stabilitet kan det være nødvendigt at adskille svækkede samlinger og limfuger for at genlime og tilføje forstærkninger og indfældninger af nyt træ. Der lægges stor vægt på at bevare genstandens oprindelige konstruktion og overflade.

Insektangreb i træ kan bekæmpes ved frysning eller med produkter uden giftstoffer. Mørnet træ kan styrkes med et stabiliseringsmiddel. Svampeangreb i træ kan bekæmpes med varmebehandling eller påføres et godkendt produkt. Har man et historisk møbel, der er så nedbrudt i træet, at det ikke mere kan holde til almindelig brug, kan man få udført en kopi.

Vi rådgiver om vedligeholdelse og opbevaringsforhold, og har stor erfaring med at nedtage og genmontere inventar i historiske bygninger og indgå i bygningsistandsættelser. Analyser udføres af Nationalmuseets laboratorium efter behov.

Bevaring & Naturvidenskab

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf:   +45 33 13 44 11
Fax: +45 32 51 49 00
E-mail

Google Maps 

Del denne side