Udfører en søgningSøg

BA konserverer Søren Kierkegaard smykker

7. maj 2013

Billede af Søren Kierkegaards smykker.
Søren Kierkegaards smykker.
Søren Kierkegaards smykker.

Her i maj 2013 fejres 200-året for Søren Kierkegaards fødsel. I den anledning åbner Københavns Museum den 5. maj udstillingen “Kærlighedens genstande og gerninger”. Blandt deres samling af Søren Kierkegaards personlige genstande er fem smykker, som er konserveret og delvis rekonstrueret på Nationalmuseets Bevaringsafdeling.

Miniaturedekorationer under dækglas i et knappehulssmykke ses her før og efter behandling. Smykkes blå glasplade monteret med små naturperler mv. måler kun 25 x 17 mm. Rekonstruktion sker under mikroskop, hvor de løse elementer genmonteres.

Forinden trillede disse rundt under dækglasset. Aftryk i limresterne på det blå glas er vor støtte ved genmonteringen. Makrofoto dokumenterer processen under vejs.

Et andet ornament på blå glas fra en fingerring, var også under genopbygning. Ringen har tilhørt Søren Kirkegaards far og  bærer morens initialer. Initialerne kunne kun delvis genskabes.

Motivet har nemlig tidligere været forsøgt restaureret med ben- eller hudlim, der siden har forskubbet bogstaveringen og forvitret nogle af naturperlerne.

For nu at opnå en vis hurtighed i arbejdet og vedhæftning uden at efterlade overskydende limrester bruges epoxy, som dog betyder at befæstningen er permanent.

Karen Stemann Petersen fik opgaven med sin  baggrund som både uddannet guldsmed og konservator. Rekonstruktionerne er sket i samarbejde med Københavns Museums samlingsinspektør Jan Möllerström, og på Nationalmuseet museumsinspektør Mikkel Venborg Pedersen.

Epoken med disse meget personlige smykker, helheder og deltaljer samt meget andet vil fremgå af udstillingen.