Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Arkæobotanisk Rapportoversigt 2000

M&M 34, 2000 Arkæobotanisk analyse af materiale fra Hvidhøjgård, Sønderjylland - foreløbige resultater

M&M 30, 2000 Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra en brønd ved Vallensbæk Nordmark

M&M 28, 2000 Archäobotanische Funde von Gagel (Myrica gale L.) und Hopfen (Humulus lupulus L.) in Dänemark

M&M 27, 2000 Medieval plant remains from a well in Herstedøster, Københavns Amt

M&M 19, 2000 Makrofossilundersøgelser fra lokaliteten AHM 3984, Bejsebakken

M&M 18, 2000 Makrofossilundersøgelse af lokaliteterne SMS557A Siggård HEM 2839 Bækgård HEM 3171 Holling HEM 3226 Norgesvej HEM 3312 Herning Torv m.fl.

M&M 08, 2000 Planterester fra to kister fra Prinsessegade på Christianshavn (KBM 2122).

M&M 07, 2000 Agerbrug i senneolitikum og bronzealderen på Djursland.

M&M 05, 2000 Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra enkeltgravshustomter ved Strandet Hovedgaard