Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Tro og love erklæring

Restanceloven:

Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 § 2 stk. 2, på tilbudstidspunktet udgør:

Kr._____________________________________________________________________

Skal alene udfyldes, hvis gælden overstiger 100.000 kr.

                                                           (Sæt X)
Der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr.

Der vil senest på accepttidspunktet blive stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr.

Der er med inddrivelsesmyndigheden den __________ (dato) indgået aftale om en afdragsordning. Afdragsordningen er overholdt på tilbudstidspunktet.


Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter:
Leverandøren erklærer herved, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.
Leverandøren erklærer endvidere, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører orienteres om de gældende arbejdsvilkår.

Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan SLKE tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. De ansatte skal være påtaleberettigede over for leverandøren i henhold til denne bestemmelse.

Leverandøren er forpligtet til ved aftalens indgåelse at underskrive en tro- og loveerklæring om overholdelse af bestemmelsen.

 

______________________ den __________________
Sted Dato

 

____________________________________________

Underskrift

Hent Tro og love erklæringen som wordfil eller pdf:

Tro og love erklæring som word

Tro og love erklæring som pdf