M&M 43, 1998 Pollenanalytisk undersøgelse af brednært profil i Nydam Mose

M&M 29, 1998 Arkæobotaniske undersøgelser fra Kgs. Nytorv, København

Del denne side