Undervisningsmateriale til Danmarks middelalder og renæssance for ungdomsuddannelserne

Stjerner og planeter

Nationalmuseets og Skoletjenestens læringsspil ”Stjerner og Planeter” er et tværfagligt spil rettet mod historie, fysik, AT-forløb, Det Naturvidenskabelige Grundforløb og Fysik C. for gymnasiet og HF.

Spillet tager eleverne med på en rejse tilbage til renæssancen, hvor videnskabsfolk diskuterer tre modstridende verdensbilleder. I løbet af et par hundrede år skiftede jorden og solen plads som centrum i universet på på grundlag af empiriske observationer og gentagne forsøg, og et nyt revolutionerende verdensbillede vandt fodfæste, det heliocentriske verdensbillede. Dette omvæltning formidles gennem møder med fremtrædende videnskabsmænd i 15-1600 tallet og en bearbejdning af kilder fra perioden, samt en række elevopgaver.

Følg linket: Stjerner og Planeter

Den farverige middelalder

Hæftet gør op med myten om den mørke middelalder og skildrer istedet middelalderen som en dynamisk periode med udvikling og store forandringer. Artiklerne har form af en række kulturhistoriske tværsnit, der giver en levende fremstilling af de forskellige emner, hvor citater, billeder og eksempler først og fremmest sigter på at lade læseren fornemme og opleve mennesket i historien.

Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 1999. 60 sider.
7.-10. klasse, gymnasiet og HF.

Hent undervisningshæftet Den farverige middelalder (pdf)

De syv dødssynder

De syv Dødssynder blev til i forbindelse med et udstillings - og undervisningsprojekt, hvor elever fra 9. - 10. klasse udstillede arbejder om dødssynderne i middelaldersamlingen på Nationalmuseet. Materialet kan danne ramme om en diskussion af et middelalderligt religiøst fænomen med et af de helt centrale spørgsmål, om talen om synd er blevet hjemløs i det moderne menneskes tilværelse.

Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 2005. 40 sider.
7.-10. klasse, gymnasiet og HF.

Hent undervisningshæftet 'De syv dødssynder' (pdf)

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66
E-mail

Del denne side