Geografien i musikinstrumenter - trin for trin

Forløbet er tiltænkt 5.-6. klasse, og det vurderes til at vare 4-8 lektioner.

På denne side finder du en trin for trin guide til forløbet. 

Under hvert trin vil du også finde links til de pdf'er, som du skal bruge i forløbet. 

Geografi, klimazoner og plantebælter

1. Introduktion til klima og musik

Natur & teknologi- og/eller musiklæreren taler med eleverne om hvordan verden består af forskellige klimazoner og plantebælter. Og hvordan dette medfører, at vi har forskellige naturlige materialer til vores rådighed. Anvend materialet Klimazoner og plantebælter (Natur&teknologi).

Der kan være elever som har kendskab til andre dele af verden, enten hvis de har rejst eller hvis deres familie kommer fra en anden del af verden. Brug opgavens åbne karakter til at inddrage viden også fra andre kulturer. Anvend materialet Musik i natur (Natur&teknologi).

2. Hvad betyder materialer og klima for instrumenterne?

Natur & teknologi- og/eller musiklæreren undersøger sammen med eleverne hvordan klima og materialer har betydning for udviklingen af musikinstrumenter. Anvend materialet Geografi spørgsmål (Natur&teknologi).

Læreren kan tage afsæt i forskellige instrumenter af forskellige materialer. Eleverne kan også have instrumenter med hjemmefra, de kan låne instrumenter fra musiklokalet eller fra den lokale musikskolen, eller de kan besøge Musikmuseet eller en anden samling. De kan også se på billeder eller videoeksempler med instrumenter.

3. Hvad er lyd?

Natur & teknologi  (og evt. musik)-læreren ser, sammen med eleverne, på fysikken bag musikinstrumenterne - hvordan lyd bliver skabt i forskellige instrumenter. Anvend materialet Lyd og lyddannelse (Natur&teknologi)

4. Analyse

Hvilke lydlige egenskaber har de forskellige materialer og hvilken betydning har det for musikinstrumenter og musik? Anvend materialet Lyddannelse - elevopgaver (Natur&teknologi).

Overvej også hvilke materialer man evt. kunne bruge i stedet - når vi nu f.eks.  ikke lige har en bambusskov i gården. Det kunne være nedløbsrør, oliebøtter m.m.

Tutorials til instrumentbygning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Del denne side