Fysikken i musikinstrumenter - evaluering

Forløbets læringsmål

  • Jeg kan bygge et musikinstrument
  • Jeg kan regulere lyden på mit instrument på baggrund af faglig viden

Tegn på læring

Læringsmål

Tegn på læring 

niveau 1

Tegn på læring

niveau 2

Tegn på læring

Niveau 3

Udfordringsopgave

Jeg kan bygge et musikinstrument.

Eleven kan genskabe instrumentet fra tutorials og fælleskonstruktionen i forløbets start.

Eleven kan med udgangspunkt i tutorials og fælleskonstruktionen, inddrage viden om tonehøjde, klang og materialer til at justere og stemme instrumentet, i forhold til de givne benspænd.

Eleven kan med udgangspunkt i fælleskonstruktionen og med inddragelse af viden om tonehøjde, klang mm. skabe et instrument, som udnytter de givne materialer og benspænd på nye måder.

Lav en analyse af:
Hvordan dannes lyden i instrumentet? Hvor mange toner er der, og findes der forskellige klangmuligheder?

Jeg kan regulere lyden på mit instrument på baggrund af faglig viden.

Eleven kan indgå i en samtale omkring tonehøjde, klang og lydstyrke på instrumentet.

Eleven kan anvende fagtermer såsom instrumenttype, frekvens og amplitude.

Eleven kan reflektere med og bruge sin faglige viden til at ændre på instrumentets lyd og klang.

Tankeeksperiment: Hvordan ville det påvirke lyden hvis jeg skiftede mellem forskellige rum?

Evaluering

Der evalueres efterfølgende på forløbet. Hver gruppe spørges:

  • Hvorfra fik I ideen til jeres instrument?
  • Hvilke problemer opstod undervejs, og hvordan løste I dem?
  • Hvad har I lært om forbindelsen mellem musik og fysik?

Ears on - introduktion

Ears on - om forløbene

Del denne side