Musik og forholdsregning - trin for trin

Forløbet er tiltænkt 5.-6. klasse, og det vurderes til at vare 4 lektioner.

Undersøgelse

1. Hør længden

Matematiklæreren forklarer matematikken bag en eller flere skalaers grundlæggende inddeling i tonehøjder. I kan samarbejde med musiklæreren, så eleverne bliver bevidste om skalaens intervaller. Anvend materialet Musik, matematik og forholdsregning (Matematik).

Det er nemmest at starte med rør. Lad eleverne slå på nogle rør i forskellige længder. Hvis I ikke har store rør (f.eks. tæpperør eller nedløbsrør), kan I også bruge elektrikerrør, som eleverne skal blæse i. Men husk at lukke bunden på røret, så det bliver ligesom, når man puster i en flaske.

Lad eleverne sætte ord på hvad de hører, og find intervaller fra melodier, som de kender.

Beregning

2. Vi regner på længder og intervaller

I kan nu regne på streng- eller rørlængdens sammenhæng med tonehøjder og intervaller. Vælg en simpel melodi, f.eks. starten af ”Der er et yndigt land”, hvor melodien i første takt anvender stor terts og kvint regnet ud fra grundtonen. Anvend materialet Forholdsregning tabel (Matematik).

Instrumentbygning

3. Brug det på jeres eget instrument

Erfaringerne med beregning af tonehøjder bruges i elevernes egen instrumentbygning, når instrumenterne skal stemmes.

Lad evt. instrumentbygningsopgaverne indeholde nogle stemningskrav, som eleverne skal forholde sig til i deres tonemateriale. F.eks. at deres instrument mindst skal spille en oktav, en kvint og en terts.

Eleverne kan bagefter vælge hvilke toner, de vil bruge i deres komposition og prøve at beregne de toner.

 

Komposition

4. Rytme og komposition

I forbindelse med kompositionen kan musik- og matematiklæreren arbejde mere med forholdsregning gennem rytme-øvelser og overvejelser om taktarter. Anvend materialet Rytmer og regning (Matematik).

Tutorials til instrumentbygning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Del denne side