Byg musikinstrumenter - trin for trin

Forløbet er tiltænkt 5.-6. klasse, og det vurderes til at vare 6-30 lektioner.

På denne side finder du en trin for trin guide til forløbet. Forløbet er overordnet inddelt i tre dele: materialeindsamling, instrumentbygning og evaluering.

Under hvert trin vil du også finde links til de pdf'er, som du skal bruge i forløbet. 

Lyd, klang og materialer

1. Hvad skal der ske?

Eleverne introduceres til forløbet, de faglige mål og faserne.

2. Indsamling af materialer

Én til tre uger inden instrumentbygningen starter, introducerer Musik- H&D- eller N&T-læreren eleverne til grundprincipperne bag lyddannelse. Anvend materialerne Lyd og lyddannelse (Natur&teknologi) og Lyddannelse - elevopgave (Natur&teknologi).

Lærer og elever taler om hvilke materialer, der egner sig til instrumentbygning, og hvilke der er mindre gode. De kan prøve sig frem. Det kan være en god idé at komme med eksempler på gode materialer, men det er samtidig vigtigt at der er plads til elevernes egne ideer. Anvend materialet Valg af materialer (Håndværk&design).

Eleverne får nu til opgave at indsamle materialer.

Forslag til indsamlingssteder:

 • De kan gå på opdagelse hjemme, på loftet, i kælderen eller garagen.
 • Hvis der er håndværker- eller butiksforældre, kan de have materialer med fra deres arbejde. 
 • Med de lidt større elever kan det være en god idé at sende dem på virksomhedsbesøg som del af materiale-jagten. Så møder de lokale virksomheder, håndværkere, restaurant- eller butiksejere.

Forløbet kan også på den måde indgå i en åben-skole-tankegang.

Det er vigtigt at tale med eleverne om at de ikke kun samler til sig selv, men at alle materialer indgår i en fælles pulje, som alle kan tage fra og eksperimentere med.

Materialeforslag

Som eksempler kan man medbringe: elektrikerrør, nedløbsrør, kloakrør og andre hårde PVC-rør, metalrør og -plader, træklodser, -brædder, -plader etc., oliebøtter fra restauranternes køkken, tomme metal-malerbøtter og andre kraftige bøtter/dåser, bilslanger og plast-forhæng, snore m.m. Listen er uendelig.

Instrumentbygning

3. Instrumenternes konstruktion

På baggrund af introduktionen til grundprincipperne bag lyddannelse undersøger eleverne de forskellige instrumentkategorier. Anvend materialet De fire instrumentkategorier (Musik).

4. Analyse

Klassen ser i fællesskab på forskellige 'rigtige' instrumenter (eleverne kan have instrumenter med hjemmefra, eller der kan skaffes instrumenter fra musiklokalet, den lokale musikskole, klassen kan besøge Musikmuseet eller andre instrumentsamlinger).

Eleverne analyserer sammen de konkrete instrumenters opbygning i forhold til introduktionen - med vægt på materialer, opbygning og udtryk. Anvend materialet Valg af materialer (Håndværk&design).

De kan også analysere instrumenternes form.Anvend materialet Geometriske former (Matematik).

5. Fælles konstruktion

Klassen laver i fællesskab et par store instrumenter, som flere elever kan være sammen om at spille på. Målet med den fælles konstruktion er at sikre, at eleverne får en forståelse for grundprincipperne i instrumentbygning. Samtidigt giver den fælles konstruktion et fælles udgangspunkt, som eleverne kan støtte sig til, når de efterfølgende skal bygge deres egne instrumenter i mindre grupper. Eleverne bevidstgøres på denne måde om nogle af de tekniske udfordringer, som byggeprocessen byder på, inden de selv skal finde på. Og de mærker selv hvilken effekt, materialevalget og konstruktionens detaljer har på instrumentets klang.

I kan med fordel afprøve forskellige materialer på samme konstruktion, og tale om forskelle og ligheder. Det kunne være en brætciter med forskellige strengetyper, en xylofon med forskellige klangstave eller en tromme med forskellige membraner og 'kroppe'. 

Instrumenterne i opgaverne er valgt fordi de er eksemplariske som musikinstrumenter, men også fordi de er overkommelige, og giver mulighed for samarbejde.

Processen kan evt. tænkes sammen med 'Hvad er lyd'-elevopgaverne, hvor der fokuseres på selve lyddannelsen.

I kan tage udgangspunkt i følgende tre materialer:

Værkstedsarbejdet skaber en fin ramme for at samtale om musikken og dens klanglige egenskaber. For at få eleverne til at reflektere over konstruktionen og fysikken bag lyden kan I undervejs tale med eleverne om, hvilken instrumentkategori(er) deres instrument tilhører, og om instrumentets klang og om konstruktionen:

 • Hvad er det for et instrument, du arbejder på?
 • Beskriv klangen og hvad den egner sig til.
 • Beskriv hvordan lyden skabes og reguleres.
 • Hvordan skaber du forbindelsen mellem vibration og resonans, så vi kan høre noget? 
 • Hvilke tonehøjder kan du lave – kan du regulere det? Hvordan finder du f.eks. en oktav, en kvart og en kvint? 

6. Selvstændig konstruktion

Eleverne deles i mindre grupper, som hver bygger instrumenter ud fra en række opgaver. For at få eleverne til at rykke videre fra det eksemplariske fælles eksempel og arbejde mere kreativt, er det vigtigt, at der arbejdes med et tema eller benspænd. Vi har her valgt opgaver, som dels omfatter nogle musikalske kriterier (antal toner, lydstyrke osv.), og dels passer til det tema, de arbejder med. Se forslag i følgende materialer:

Instrumentbygning til rum - elevopgaver (Håndværk&design)
Byggeopgaver - funktion - elevopgaver (Håndværk&design)
Instrumentbygning med natur - elevopgave (Håndværk&design)  

Om processen:

 • Alle grupper går i gang med at løse byggeopgaverne. Grupperne planlægger selv byggefasen, vælger materialer og finder det nødvendige værktøj.
 • Arbejdet forløber i korte arbejdsgange (30 minutter), afbrudt af korte præsentationer og evalueringer i den samlede klasse. På den måde har grupperne hele tiden et mål at arbejde hen imod (næste præsentation). Samtidig får de gavn af videndeling og sparring på tværs af grupperne. 
 • I byggeprocessen skal eleverne hele tiden udforske instrumenternes klang og muligheder: Hvordan lyder de, og hvordan kan man spille på dem?
 • Undervejs i byggeprocessen kan du som lærer have brug for at motivere eller udfordre de elever, som enten sidder fast eller er blevet hurtigt færdige. Her er forslag til nogle supplerende motiverende og /eller udfordrende opgaver. Anvend materialet Supplerende opgaver til instrumentbygning (Musik).

 

Afprøvning og refleksion

7. Løbende afprøvninger og refleksioner

Undervejs udforsker eleverne hele tiden hvordan instrumenterne lyder, og hvordan man kan spille på dem. De bruger designprocessens faser gennem hele udviklingen. Anvend materialet Designproces (Håndværk & design).

De skal reflektere over både lyd og konstruktion, og over hvordan konstruktionen påvirker lyden.

Supplerende muligheder

Filt: Lav køllehoveder til tromme og slagtøj.

Vævning: Udsmyk en timeglas-tromme ved at bruge de snore, som spænder skindet, som trantråde.

Tilføjelse: Eleverne kan inddrage matematikfagets geometri , når de udformer musikinstrumenterne, og forholdsregning når de stemmer instrumenterne.

Tutorials til instrumentbygning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Del denne side