Fra udstillingsbygning til museum 1957-71

Det nye Frihedsmuseum var egentlig kun planlagt som en udstillingsbygning med embedsbolig for en kustode integreret i bygningen, men uden museumsinspektører tilknyttet eller væsentlig plads sat af til magasiner og arkiver.

Overinspektør, dr.phil. Aage Roussell havde det overordnede ansvar for Frihedsmuseet, men hans hovedopgaver lå fortsat på selve Nationalmuseet.

Offentlighedens interesse for besættelsesperioden og opgavernes stigende antal gjorde denne konstruktion uholdbar. Pr. 6. april 1967 tiltrådte Aage Roussell som daglig leder af Frihedsmuseet.

De ceremonielle opgaver

En del af museets opgaver havde tilknytning til den endnu levende erindring om besættelsesårene i form af modtagelse af veterangrupper og officielle delegationer fra de tidligere allierede eller besatte lande og afholdelse af særudstillinger i relation til besættelsestidens mærkedage.

Frihedsmuseet kom til verden i en tid præget af den kolde krig, hvor de tidligere allierede i øst og vest nu stod som fjender. Museets bagland udgjordes af de veteranorganisationer, der orienterede sig mod vest, men båndene til øst blev aldrig helt kappet.

De traditionelle museumsopgaver

Også når det gjaldt de mere traditionelle museumsopgaver, dominerede den udadvendte aktivitet med udstillinger og publikationer, mens professionaliseringen på de indre fronter i form af ordning af magasiner og arkiver foreløbig måtte vente.

I 1969 fik Frihedsmuseet tilknyttet en ny afdeling i form af Frøslevlejrens Museum i den tidligere tyske fangelejr ved Padborg. Indtil videre udgjordes bemandingen kun af to museumsbetjente. I dag er Frøslevlejrens Museum en selvstændig enhed under Nationalmuseet.

Lukket

Museet er pt. lukket
på grund af brand

Del denne side