Frivillig i Slagløse

I Vikingelandsbyen Slagløse er der dagligt prøv selv aktiviteter for publikum. Har du lyst til at deltage med afvikling af aktiviteter, er du velkommen.

I Slagløse er der åbent ml. kl. 10.00 – 16.00 for aktiviteterne, som publikum kan deltage i. En vagt varer 4 timer fra kl. 10.00-14.00 og fra kl.12.00-16.00. Du vælger selv antallet af vagter.

Med ca. 1000 gæster dagligt, forventer museet, at du har kendskab til vikingetiden og publikumsformidling. Nye frivillige eller frivillige med lidt erfaring i museets formidling opfordres til at deltage i museets introdage og øvrige arrangementer. Arrangementerne bliver annonceret på vores hjemmeside, her kan du læse mere om det at være frivillig på Trelleborg.

I starten af julimodtager alle tilmeldte frivillige en uddybende mail fra museet om aktiviteterne i Slagløse, samt oplæg til vagtplan.

Tilmelding
Bemærk! Der er individuel tilmelding, da alle frivillige skal registreres. Børn under 15 år tilmeldes dog sammen med en voksen. Tilmeldingen lukkes, når vi har de folk, vi skal bruge.

Forplejning
De dage du har en vagt/aktivitet i Slagløse får du alle måltider af museet. Spisning foregår i Viking Loungen; morgenmad med morgenmøde, frokost og varm aftensmad.

Overnatning
Overnatning for frivillige i Slagløse kan foregå i museet huse; Hedebyhuset, Smedehuset, Uldalhuset, grubehuse og badstuen. Vikingetelte placeres i materialegården. Det er også muligt at overnatte i plastiklejren i medbragte telte

Morgenbriefing kl. 8.45 og eftermiddags briefing kl.16.15.

Hver morgen kl. 8.45 samles alle Slagløses frivillige og museets personale i Viking loungen. Her gennemgås dagens vagtplane og der samles op på praktiske ting. Vi mødes samme sted hver eftermiddag kl.16.15 og afrunder dagen.

Hunde.
Hunde er velkommen, så længe de er i snor og under kontrol. Overvej om den kan klare ugens stressniveau med 10 000 gæster på pladsen. Hunde må ikke være i løbetid. Husk at fjerne alle efterladenskaber med det samme.  Alle hunde skal føres i snor.

For spørgsmål vedrørende vikingefestivalen, bedes I benytte følgende e-mail: trelleborg-booking@natmus.dk

Del denne side