Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Trelleborgene

I Danmark og Skåne findes der i alt fem ringborge - forsvarsværker - fra vikingetiden: Trelleborg i Skåne, Trelleborg på Sjælland, Nonnebakken på Fyn samt Fyrkat og Aggersborg i Jylland.

Bygning af trelleborgene må have krævet meget store ressourcer, og de opfattes derfor som kongelige bygningsværker opført af Kong Harald Blåtand. Tiden var præget af uro, og kongen havde derfor brug for militære baser, hvorfra besiddelserne kunne kontrolleres. Muligvis har borgene også fungeret som centre for administration og handel. Ringborgene er alle bygget inden for en kort årrække omkring år 980.

Ringborgene er ikke de eneste storbyggerier, der er blevet knyttet til kongemagten. Også større broer og vejanlæg, der har sikret transporten på land, kendes fra vikingetiden.

De danske ringborge er på en række punkter forskellige, men de er bygget efter bestemte måleenheder og efter den samme geometriske grundidé med en cirkelrund vold omkring en karrélignende bebyggelse. De symmetrisk placerede karréer er adskilt af snorlige vejforløb.

Trelleborgene var kun i brug i en begrænset periode, inden de blev opgivet. Efter Harald Blåtands død havde Svend Tveskæg måske mere styr på den indenrigspolitiske situation i landet – og således var trelleborgene ikke længere nødvendige som forsvarsværker.